Sinh 11 - Bài 16 TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT (tiếp theo)

  A- LÝ THUYẾT

V. TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT

Hình 3: Ống tiêu hoá của thú ăn thịt (a) và thú ăn thực vật và thú ăn thực vật (b)

VIDEO BÀI GIẢNG

 

B. TRẢ LỜI CÂU HỎI SAU SGK

Bài 1,2,3 trang 70 SGK Sinh 11

Câu 1. Nêu sự khác nhau cơ bản về ống tiêu hóa quá trình tiêu hóa thức ăn của thú ăn thịt và thực vật?


Câu 2 . Tại sao thú ăn thực vật lại thường ăn số lượng thức ăn rất lớn?

Trả lời:

Thú ăn thực vật thường phải ăn số lượng thức ăn rất lớn vì thức ăn thực vật có hàm lượng dinh dưỡng ít, nên phải ăn dù nhiều mới đủ chất dinh dưỡng cần cho cơ thể.

Câu 3.Đánh đấu X vào ô trống cho ý trả lời đúng về tiêu hóa xenlulozơ

Trong ống tiêu hóa cùa động vật nhai lại, Thành xenlulozơ của tế bào thực vật:

□     a) không được tiêu hóa nhưng được phá vỡ ra nhờ co hóp mạnh của dạ dày.

□     b) được nước bọt thủy phân thành các thành phần  đơn giản.

□    c) được tiêu hóa nhờ các vi sinh vật cộng sinh trong manh tràng và dạ dày.

□     d) được tiêu hóa hóa học nhờ các enzim tiết ra từ ống tiêu hóa.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok