Sinh 11 - Bài 27 CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT(tiếp theo)

 A- LÝ THUYẾT

 3. Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng ống

a. Cấu trúc của Hệ TK dạng ống

- Đại diện: Hệ thần kinh dạng ống gặp ở động vật có xương sống như  cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú → Hệ thần kinh được bảo vệ bởi khung xương và hộp sọ.

Hình 1: Hệ thần kinh dạng ống ở người

- Cấu tạo gồm 2 phần:

* Thần kinh trung ương.

+ Não: não ttrước, não trung gian, não giữa, não sau và hành não.

+ Tủy sống: nằm trong cột sống.

* Thần kinh ngoại biên: Dây thần kinh và hạch thần kinh.

Hệ thần kinh dạng ống có cấu tạo phức tạp và hoàn thiện dần nên các hoạt động của động vật ngày càng hoàn thiện và chính xác hơn.

Hình 2: Sơ đồ cấu tạo não bộ của cá và ngườ

b. Hoạt động của hệ thần kinh dạng ống.

Hệ thần kinh dạng ống hoạt động theo nguyên tắc phản xạ bao gồm:

- Phản xạ không điều kiện: Do một số tế bào thần kinh nhất định tham gia, không phải qua học tạp.

- Phản xạ có điều kiện: Do một số lượng lớn tế bào thần kinh tham gia, đặc biệt là tế bào thần kinh võ não.

     Cùng với sự tiến hóa của hệ thần kinh dạng ống, số lượng các phản xạ ngày càng nhiều, đặc biệt là các phản xạ có điều kiện ngày càng tăng  → động vật ngày càng thích nghi tốt hơn với môi trường sống.

VIDEO BÀI GIẢNG 


B. TRẢ LỜI CÂU HỎI SAU SGK

Bài 1,2,3 trang 113 Sinh 11

Câu 1. Phân biệt cấu tạo hệ thần kinh ống với hệ thần kinh dạng lưới và hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.

Trả lời:

-        Hệ thần kinh dạng lưới: được câu tạo từ các tế bào thần kinh nằm rải rác trong cơ thể và liên hệ với nhau bằng các sợi thần kinh.

-        Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch được hình thành từ các tế bào thần kinh tập hợp lại thành các hạch thần kinh nằm dọc theo chiều dài cơ thể.

Câu 2. Khi bị kích thích, phản ứng của động vật có hệ thần kinh ống có gì khác với động vật có hệ thần kinh dạng lưới và hệ thần kinh dụng chuỗi hạch? Cho ví dụ minh họa.

Trả lời:

Phản ứng của động vật hệ thần kinh ống phức tạp hơn, hiệu quả hơn do cấu tạo của hệ thần kinh ống hoàn thiện hơn, số lượng tế bào thần kinh rất lớn và tập trung lại nên sự phối hợp và xử lí thông tin tốl hơn, rất thuận lợi trong việc học tập và rút kinh nghiệm ( thành các phản xạ có điều kiện).

Thí dụ minh họa: Động vật bậc cao nếu bị con người bắt hụt sẽ chạy trốn thật nhanh khi nhìn thấy người, nhưng động vật bậc thấp thường không như vậy.

Câu 3. Cho một số ví dụ về phản xạ có điều kiện ở động vật có hệ thần kinh hình ống.

Trả lời:

Thí dụ: khỉ, chó, cá heo,...làm xiếc.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok