Sinh 11 - BÀI 41 SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT

A- LÝ THUYẾT 

I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH SẢN.

- Sinh Sản: Là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.

- Các hình thức sinh sản ở thực vật:

+ Sinh sản vô tính

+ Sinh sản hứu tính

II. SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT.

1. Sinh sản vô tính ở thực vật là gì?

- Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái, con cái giống nhau và giống cây mẹ.

- Cơ sở của sinh sản vô tính là quá trình nguyên phân.

2. Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật

3.  Phương pháp nhân giống vô tính:

- Ghép chồi và ghép cành.

- Chiết cành và giâm cành.

- Nuôi cấy tế bào và mô thực vật.

4. Vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống thực vật và con người.

a. Vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống thực vật

Giúp cho sự tồn tại và phát triển của loài.

  b. Vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống con người.

+ Duy trì được tính trạng tốt phục vụ cho con người

+ Nhân nhanh giống cây trồng

+ Tạo giống cây sạch bệnh

+ Phục chế giống quý đang bị thoái hóa

+ Hiệu quả kinh tế cao, giá thành thấp

VIDEO BÀI GIẢNG


B. TRẢ LỜI CÂU HỎI SAU SGK:

Bài 1,2,3,4,5,6 Sinh 11 trang 162

Câu 1.Sinh sản là gì?                                                                                                    

    * Trả lời:

Sinh sản của thực vật là quá trình tạo ra những cá thể mới bảo đảm cho sự phái triển liên tục của loài.

Câu 2. Sinh sản vô tính là gì?

Trả lời:

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái, con giống nhau và giống cây mẹ.

Câu 3. Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.

Trả lời:

Có 3 hình thức:                                                               

-       Giản đơn là hình thức sinh sản trong đó cơ thể mẹ tự phân thành các Phần  (2,4 hay nhiều hơn) và mỗi phần  ấy trở thành cá thể mới.

-       Sinh sản bào tử là hình thức sinh sản. trong đó cơ thể mới đựợc sinh ra từ bào tử, bào tử lại được hình thành trong túi bào tử từ thể bào tử (hình 41.2 SGK).

-       Sinh sản sinh dưỡng là hình thức sinh sản từ các phần  sinh dưỡng của cơ thể (lá, cành, hom, thân củ, căn hành...). Đặc trưng của hình thức sinh sản sinh dưỡng là giữ nguyên được tính trạng di truyền nhờ nguyên phân.

Câu 4. Nêu những lợi ích của phương pháp nhân giống vô tính.

Trả lời:

Những lợi ích của phương pháp nhân giống vô tính là: giữ nguyên được các tính trạng tốt mà ta mong muốn, sớm cho kết quả, giá thành thấp. Đặc biệt, phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật sản xuất được số lương lớn cây giống với giá thành thấp. Tạo được giống sạch bệnh virút, phục chế được các giống tốt bị thoái hoá, hiệu quả kinh tế cao.

Câu 5. Ngoài tự nhiên, cây tre sinh sản bằng:

a. Bằng lóng. b. Thân rễ. c. Đỉnh sinh trưởng. d. Rễ phụ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok