Trả Lời Câu Hỏi SGK Sinh Học 10- BÀI 16 HÔ HẤP TẾ BÀO.

                                         Xem thêm: Bài Học Sinh Học 10

Xem thêm: Trắc Nghiệm Sinh Học 10 

* TRẢ LỜI CÂU HỎI SAU SÁCH GIÁO KHOA:

Bài 1 (trang 66 sgk Sinh học 10): Thế nào là hô hấp tế bào? Quá trình hít thở của con người có liên quan như thế nào với quá trình hô hấp tế bào?
Lời giải:
+ Hô hấp tế bào là quá trình phân giải hoàn toàn chất hữu cơ thành H2O và CO2 đồng thời chuyển đổi năng lượng trong các phân tử chất hữu cơ thành năng lượng chứa trong phân tử ATP.
   + Quá trình hít thở của con người là quá trình hô hấp ngoài. Quá trình này giúp trao đổi O2 và CO2 cho quá trình hô hấp tế bào.
Bài 2 (trang 66 sgk Sinh học 10): Hô hấp tế bào có thể được chia thành mấy giai đoạn chính? Là những giai đoạn nào? Mỗi giai đoạn của quá trình hô hấp tế bào diễn ra ở đâu?
Lời giải:
Quá trình hô hấp tế bào từ một phân tử glucôzơ được chia thành ba giai đoạn chính:
    + Đường phân: diễn ra trong tế bào chất
    + Chu trình Crep : diễn ra trong chất nền của ti thể
    + Chuỗi truyền êlêctrôn hô hấp: diễn ra ở màng trong của ti thể
Bài 3 (trang 66 sgk Sinh học 10): Quá trình hô hấp tế bào của một vận động viên đang tập luyện diễn ra mạnh hay yếu? Vì sao?
Lời giải:
Quá trình hô hấp tế bào của một vận động viên đang tập luyện diễn ra mạnh mẽ. Vì:
    - Khi tập luyện các tế bào cơ bắp cần nhiều năng lượng ATP do đó quá trình hô hấp tế bào phải được tăng cường.
    - Biểu hiện của tăng hô hấp tế bào là tăng hô hấp ngoài, người tập luyện sẽ thở mạnh hon

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok