Sinh 10 - BÀI 18 CHU KÌ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN

 I. CHU KÌ TẾ BÀO

- Khái niệm: Chu kì tế bào là khoảng thời gian giữa hai lần phân bào.

- Chu kì tế bào gồm kì trung gian (chiếm phần lớn thời gian của chu kì) và quá trình nguyên phân.

- Giai đoạn trung gian gồm 3 pha:

+ Pha G1: Là giai đoạn tổng hợp những chất cần thiết cho sinh trưởng.

+ Pha S: Là giai đoạn các NST nhân đôi.

+ Pha G2: Là giai đoạn tổng hợp tất cả những gì cần thiết cho phân bào.

- Tế bào phân chia khi nhận được tín hiệu từ bên trong và bên ngoài tế bào.

II. QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN

Nguyên phân bao gồm sự phân chia nhân và sự phân chia tế bào chất.

1./ Phân chia nhân:

Gồm 4 kỳ: kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau, kỳ cuối.

2./ Phân chia tế bào chất:

- Phân chia TB chất diễn ra ở đầu kì cuối.

- Quá trình phân chia tế bào chất ở thực vật & động vật có sự khác nhau:

  • Ở tế bào động vật: hình thành một rãnh phân cắt (cleavage furrow) chạy vòng quanh tế bào. Rãnh này ăn sâu vào trong và cắt ngang qua tế bào, tạo ra hai tế bào mới.
  • Ở tế bào thực vật: Vì tế bào thực vật có vách xellulozơ tương đối cứng nên không thể tạo các rãnh phân cắt. Vách tế bào sẽ phát triển vào bên trong tế bào cho đến khi hai mép gặp nhau và tách biệt hoàn toàn thành hai tế bào con. 

* Kết quả: Từ 1 tế bào mẹ tạo ra 2 tế bào con giống nhau và giống mẹ.

III. Ý NGHĨA CỦA QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN

1. Ý nghĩa sinh học

- Với sinh vật nhân thực đơn bào; nguyên phân là cơ chế sinh sản.

- Với sinh vật nhân thực đa bào: làm tăng số lượng tế bào giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển. Giúp cơ thể tái sinh các mô hay tế bào bị tổn thương.

2. Ý nghĩa thực tiễn

- Ứng dụng để giâm, chiết, ghép cành…

- Nuôi cấy mô có hiệu quả cao.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok