Sinh 10 - BÀI 20 Thực hành Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành

1. Tóm tắt lý thuyết

a. Ôn tập nội dung kiến thức sau

+ Nhận dạng NST qua các kì trong quá trình phân bào:

  • Diễn biến qua các kì
  • kết quả các kì
  • hình ảnh minh họa cho các quá trình

b. Chuẩn bị thí nghiệm

  • Kính hiển vi quang học có vật kích x10, x40 và thị kính x10 hoặc x15
  • Tiêu bản cố định lát cắt dọc rễ hành hoặc tiêu bản tạm thời

2. Quy trình tiến hành

a. . Nội dung tiến hành:

  • Đặt tiêu bản tạm thời lên kính hiển vi, điều chỉnh sao cho vùng có mẫu vật vào giữa thị trường, nơi có nguồn sáng tập trung.
  • Quan sát toàn bộ lát cắt dọc của rễ hành dưới vật kính 10 để xác định vùng có nhiều tế bào đang phân chia.
  • Chỉnh vùng có nhiều tế bào đang phân chia vào giữa thị trường, chọn 1 tế bào muốn quan sát và chuyển sang vật kính 40.

b. Một số hình ảnh quan sát được dưới kính hiển vi

Hình 20.1a Tế bào rễ hành ở các kì quan sát được dưới kính hiển vi

Hình 20.1a Tế bào rễ hành ở các kì quan sát được dưới kính hiển vi

Hình 20.1b Tế bào rễ hành ở các kì quan sát được dưới kính hiển vi

Hình 20.1b Tế bào rễ hành ở các kì quan sát được dưới kính hiển vi

3. Báo cáo kết quả thực hành

Các nhóm lần lượt đánh giá báo cáo kết quả thực hành

Mẫu báo cáo

Họ và tên ………….
Lớp …………………

Bảng báo cáo kết quả thực hành

Bảng báo cáo kết quả thực hành

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok