Sinh 10 - BÀI 27 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT

I. CÁC YẾU TỐ HÓA HỌC

1. Các chất dinh dưỡng

- Chất dinh dưỡng là những chất giúp cho VSV đồng hóa và tăng sinh khối hoặc thu năng lượng, giúp cân bằng áp suất thẩm thấu, hoạt hóa axit amin.

    VD: cacbohyđrat, prôtêin, lipit, các nguyên tố vi lượng Zn, Mn, Mo…

   - Nhân tố sinh trưởng là các chất hữu cơ (axit amin, vitamin,...) cần ít nhưng VSV không thể tự tổng hợp được từ chất vô cơ.

   + Vi sinh vật khuyết dưỡng không tự tổng hợp được nhân tố sinh trưởng.

   + Vi sinh vật nguyên dưỡng tự tổng hợp được nhân tố sinh trưởng.

2. Các chất ức chế sinh trưởng.

Sinh trưởng của VSV có thể bị ức chế bởi nhiều loại hóa chất tự nhiên cũng như nhân tạo. Vì vậy người ta sử dụng các chất này để ức chế sự sinh trưởng của vi sinh vật.

III. CÁC YẾU TỐ LÝ HỌC

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok