Sinh 10 - Bài 33 Ôn tập phần sinh học vi sinh vật

 

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Chuyển hoá vật chất và năng lượng

Sơ đồ chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Sơ đồ chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Sơ đồ chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

1.2. Sinh trưởng của vi sinh vật

Đường cong sinh trưởng của quần thể sinh vật nuôi cấy trong môi trường không liên tục

Đồ thị sinh trưởng của quần thể vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy không liên tục

Đồ thị sinh trưởng của quần thể vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy không liên tục

1.3. Sinh sản của vi sinh vật

Sinh sản ở vi sinh vật

Sinh sản ở vi sinh vật

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật

các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật

các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật

1.5. Virut

a. Cấu trúc của virut

Sơ đồ tư duy về cấu trúc của virut

Sơ đồ tư duy về cấu trúc của virut

b. Chu trình nhân lên của virut trong tế bào chủ

Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

c. Miễn dịch

Hệ thống miễn dịch của cơ thể

Hệ thống miễn dịch của cơ thể

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok