Sinh 12 - Bài 46 Thực hành Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Các dạng tài nguyên thiên nhiên

a. Khái niệm:

Tài nguyên thiên nhiên là những của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng, phục vụ cuộc sống của con người (rừng cây, các động vật, thực vật quý hiếm, các mỏ khoáng sản, các nguồn nước, dầu, khí...).

b. Hoàn thành bảng 46.1.

Bảng 46.1 trang 205 SGK Sinh học 12

Bảng 46.1 trang 205 SGK Sinh học 12

- Một số khái niệm về các dạng tài nguyên:

+ Những dạng tài nguyên khi sử dụng hợp lí sẽ có điều kiện phát triển phục hồi gọi là tài nguyên tái sinh.

+ Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu là tài nguyên năng lượng sạch và không bao giờ bị cạn kiệt.

+ Những dạng tài nguyên sau một thời gian sử dụng sẽ bị cạn kiệt gọi là tài nguyên không tái sinh.

- Hoàn thành bảng

1.2. Các hình thức khai thác, sử dụng gây ô nhiễm môi trường

a. Khái niệm:

Ô nhiễm môi trường chủ yếu là do chất thải từ quá trình sản xuất và sinh hoạt của con người gây ra. Ngoài ra, ô nhiễm còn do một số hoạt động của tự nhiên như núi lửa, lũ lụt... tạo điều kiện cho nhiều sinh vật gây bệnh phát triển...

b. Hoàn thành bảng 46.2

Bảng 46.2 trang 206 SGK Sinh học 12

Bảng 46.2 trang 206 SGK Sinh học 12

Dựa vào các thông tin trong video ta có thể hoàn thành bảng 46.2 như sau:

1.3. Hướng khắc phục suy thoái môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên

- Dựa vào nguyên tắc của sử dụng bền vững tài nguyên để hoàn thành bảng 46.3

Bảng 46.3 trang 208 SGK Sinh học 12

Bảng 46.3 trang 208 SGK Sinh học 12

- Nguyên tắc của sử dụng bền vững tài nguyên là "hình thức sử dụng vừa thỏa mãn các nhu cầu hiện tại của con người để phát triển xã hội, vừa đảm bảo duy trì lâu dài các tài nguyên cho thế hệ con cháu mai sau".

- Bảng 46.3 có thể hoàn thành như sau:

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok