BIÊN BẢN HỌP LỚP ĐẦU NĂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIEETH NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

 

BIÊN BẢN HỌP LỚP ĐẦU NĂM LỚP ......

Lớp: ……. . ……Sĩ số ……Hiện diện……Vắng có phép:………………………………

Vắng không phép:………………………………………………………………………

Thời gian: Lúc .......... ngày..........tháng.......năm 2021

Địa điểm: Phòng học lớp ..... Trường THPT ............

Chủ trì: Thầy .................................- GVCN Lớp .........

Thư ký em: …………………………………..........................................

            * NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Gíao viên chủ nhiệm thông qua nội dung họp đầu năm

- Điểm danh học sinh, thống kê học sinh vắng có phép, không phép

- Thông báo thời gian tự trường, khai giảng và các hoạt động đầu năm của Trường

- Thông tin các khoản thu đầu năm, cách thức đóng tiền, và trường hợp giảm, miễn học phí

- Thông qua nội qui học sinh của Trường

- Thống kê học sinh ngoài địa bàn, cho kí cam kết phòng chống dịch Covid 19

- Tuyên truyền phòng chống dịch Covid 19 đến các em học sinh

- Thống kê khái quát lớp các nội dung như: danh sách học sinh, tình trạng (lưu ban), dân tộc, nghèo, cận nghèo, khuyến tật......

- Thống kê hs có các phương tiện để học Online như: điện thoại thông minh, laptop, máy tính bản,...trong điều kiện dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp.

- Cho hs khai báo lí lịch về nhân thân như: ngày tháng năm sinh, chỗ ở hiện nay, số điện thoại phụ huynh,....

- Thông qua kế hoạch lao động toàn trường.

2. Bầu ban cán sự lớp

            Sau khi được lớp đề cử, qua lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả bầu các chức danh như sau:

- Lớp trưởng: Em .............................................................................................

- Lớp phó học tập phụ trách các môn tự nhiên: Em ........................................................................

- Lớp phó học tập phụ trách các môn xã hội: Em ............................................................................

- Lớp phó lao động: Em ............................................................................

- Thủ quỹ: Em ......................................................................................

- Lớp phó trật tự: Em ............................................................................

- Tổ trưởng Tổ 1: Em ...........................................................................

- Tổ trưởng Tổ 2: Em ...........................................................................

- Tổ trưởng Tổ 3: Em ...........................................................................

- Tổ trưởng Tổ 4: Em ...........................................................................

- Bí thư chi Đoàn lớp: đợi đại hội bầu sau

3. Ý kiến phát biểu của học sinh

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................

4. Kết luận của giáo viên chủ nhiệm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

Cuộc họp kết thúc vào lúc ……giờ……..cùng ngày. Nội dung biên bản được thông qua cả lớp và đồng nhất trí với biên bản này.

            GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM                                                                       THƯ KÝ

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok