ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 SINH HỌC KHỐI 12Nội Dung Bài: 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,16,17

Ma Trận Kiểm Tra

Bài

Biết

Hiểu

VD thấp

1

1

1

 

2

1

 

1

3

1

1

 

4

1

1

1

5

1

1

 

6

1

1

 

8

1

1

 

9

1

1

 

10

1

1

 

11

1

1

 

12

1

1

1

13

1

1

 

16

1

1

 

17

1

 

1

Tổng

14

12

4

I. ÔN TẬP LÝ THUYẾT

Đợi load tí do nhiều bài

II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Bài 1: TẠI ĐÂY

Bài 2: TẠI ĐÂY

Bài 3: TẠI ĐÂY

Bài 4: TẠI ĐÂY

Bài 5: TẠI ĐÂY

Bài 6: TẠI ĐÂY

Bài 8: TẠI ĐÂY

Bài 9: TẠI ĐÂY

Bài 10: TẠI ĐÂY

Bài 11: TẠI ĐÂY

Bài 12: TẠI ĐÂY

Bài 13: TẠI ĐÂY

Bài 16: TẠI ĐÂY

Bài 17: TẠI ĐÂY

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok