KIỂM TRA MIỆNG KHỐI 12_BÀI KIỂM TRA SỐ 2

 Bình tĩnh, chưa tính giờ. Đọc hết thông tin sau đây, hả làm đề phía dưới.
- Nội dung: Bài 10, 11
- Thời gian làm bài 15 phút
- Hệ thống tự có bộ điếm thời gian riêng. Những bài làm hơn 15 phút tính không hợp lệ. Thời gian được tính từ lúc nhấn vào điền thông tin đề phía dưới.
Phải đăng nhập Gmail như đã khai báo trước khi nhấn vào làm nên cần nhớ mật khẩu để đăng nhập vào.

ĐỀ KIỂM TRA
(Nhấn vào điền phía dưới là hệ thống sẽ tự tính giờ)

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok