DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC HỒ SƠ DỰ THI KHKT

DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC

(Kèm theo CV số: 231/SGDĐT-GDTrH, ngày 13/8/2013 của Sở GD&ĐT)

 

TT

Phụ lục

Nội dung

Ghi chú

1.                  

Phụ lục 1

Bảng đăng kí Dự án tham dự Cuộc thi

Nộp bản in, bản mềm

2.                  

Phụ lục 2

Phiếu báo xếp loại học lực, hạnh kiểm

Nộp bản in, đóng dấu giáp lai ảnh

3.                  

Phụ lục 3

Mẫu thẻ dự thi của HS, thẻ người hướng dẫn

Nộp bản in, đã dán ảnh

4.                  

Phụ lục 4

Hồ sơ dự án dự thi

Nộp bản in, bản mềm

5.                  

Phụ lục 5

Phiếu phê duyệt dự án

Nộp bản in

6.                  

Phụ lục 6

Phiếu xác nhận của người hướng dẫn nghiên cứu

Nộp bản in

7.                  

Phụ lục 7

Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu (nếu có)

Nộp bản in

8.                  

Phụ lục 8

Phiếu dự án nối tiếp (nếu có)

Nộp bản in

9.                  

Phụ lục 9

Báo cáo dự án (mẫu bìa, cấu trúc)

Nộp 06 bản in, kèm theo bản mềm

10.               

Phụ lục 10

Bản tóm tắt dự án

Nộp 06 bản in, kèm theo bản mềm

11.               

Phụ lục 11

Hướng dẫn trưng bày dự án (dưới hình thức Poster)

 

12.               

Phụ lục 12

Tiêu chí chấm dự án

 


Một Số Hồ Sơ Cần Thiết Khác: Tải Phía Dưới


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok