Link Kiểm Tra 15 Phút Môn Sinh Học Khối 11, Khối 12 (Lần 2)


* Quy Đinh Chung:

- Thời gian kiểm tra: 10h 30 thứ 7 ngày 25/12/2021

- Bài hợp lệ là bài làm trong 16 phút kể từ khi mở đề (Hệ thống tự có ghi nhận giờ bắt đầu làm bài và giờ kết thúc). Sau này gv đối chiếu bài làm, những bài làm hơn 16 phút tính không hợp lệ (0 điểm).

- Mỗi học sinh chỉ làm được 01 lần duy nhất thông qua tài khoản gmail cá nhân.

- Trong lúc làm không được thoát ra khỏi màn hình thiết bị.


* Link mở đề kiểm tra (Đến giờ mới vào được)

ĐỀ KIỂM TRA KHỐI 11: TẠI ĐÂY

ĐỀ KIỂM TRA KHỐI 12: TẠI ĐÂY

 


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok