TÀI LIỆU CHUẨN BỊ BÁO CÁO 11T4

A. NỘI DUNG BÁO CÁO

NHÓM 1- I. KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT

- Nêu ví dụ (hình hoặc video) và phân tích tử đó rút ra khái niệm cảm ứng ở ĐV?

- Ở ĐV có tổ chức thần kinh cảm ứng được thực hiện qua cái gì?

- Đưa ra ví dụ và Trình bày 1 cung phản xạ?

NHÓM 2- II. CẢM ỨNG Ở ĐV CHƯA CÓ TỔ CHỨC HỆ THẦN KINH

- Những đối tượng đv nào chưa có tổ chức thần kinh?

- Khi có kích thích sẽ cảm ứng như thế nào?

- Cho ví dụ?

NHÓM 3- III. CẢM ỨNG Ở ĐV CÓ TỔ CHỨC HỆ THẦN KINH DẠNG LƯỚI

- Những đối tượng đv nào có tổ chức thần kinh dạng lưới

- Cấu tạo hệ thần kinh dạng lưới

- Khi có kích thích sẽ cảm ứng như thế nào?

NHÓM 4- IV. CẢM ỨNG Ở ĐV CÓ TỔ CHỨC HỆ THẦN KINH DẠNG CHUỖI HẠCH

- Những đối tượng đv nào có tổ chức thần kinh dạng chuỗi hạch

- Cấu tạo hệ thần kinh dạng chuỗi hạch

- Khi có kích thích sẽ cảm ứng như thế nào?

  B. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Dowload bài powerpoint phía dưới

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok