Trả Lời Câu Hỏi SGK Sinh Học 12- Bài 12 Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

Bài tập 1: Nêu đặc điểm di truyền của tính trạng do gen nằm trên NST X quy định.

Trả lời:

 • Đặc điểm di truyền của tính trạng do gen nằm trên NST X quy định:
  • Kết quả lai thuận và nghịch khác nhau.
  • Gen quy định nằm trên NST X không có alen tương ứng trên Y nên con đực (XY) chỉ có 1 gen lặn là được biểu hiện ra kiểu hình.
  • Xuất hiện không đồng đều ở hai giới.
  • Có hiện tượng di truyền chéo.

Bài tập 2: Bệnh mù màu đỏ xanh lục ở người là do 1 gen lặn nằm trên NST X quy định. Một phụ nữ có em trai bị mù màu lấy 1 người chồng bình thường. Nếu cặp vợ chồng này sinh ra được 1 người con trai thì xác suất để người con trai đó bị mù màu là bao nhiêu. Biết rằng bố mẹ của cặp vợ chồng này không bị bệnh.

Trả lời: 

 • Người phụ nữ bình thường có em trai bị mù màu, do vậy mẹ cô ta chắc chắn là dị hợp tử về gen gây bệnh mù màu.
 • Vậy xác suất cô ta có gen bệnh từ mẹ là 0,5. Người chồng không mang gen gây bệnh.

=> Như vậy, nếu cặp vợ chồng sinh ra 1 người con trai thì xác suất để người đó bị bệnh là 0,5 x 0,5=0,25. Vì xác suất để mẹ dị hợp tử về gen gây bệnh là 0,5 và nếu đã là dị hợp tử thì xác suất người con trai nhận gen gây bệnh từ mẹ là 0,5

=> xác suất để cặp vợ chồng có con trai bị bệnh là 0,5x 0,25=0,125 = 12,5%

Bài tập 3: Làm thế nào để nhận biết được bệnh di truyền do gen lặn nằm trên NST giới tính X hay do gen NST thường quy định?

Trả lời: 

 • Có thể theo dõi phả hệ để biết bệnh di truyền do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường hay NST X quy định nhờ đặc điểm của sự di truyền liên kết với giới tính.
 • trong thực tiễn, người ta dựa vào những tính trạng liên kết với giới tính để sớm phân biệt đực cái, điều chỉnh tỉ lệ đực cái theo mục tiêu sản xuất

Bài tập 4: Nêu đặc điểm di truyền cùa gen ngoài nhân. Làm thế nào để biết được tính trạng nào đó là do gen trong nhân hay gen nằm ngoài nhân quy định?

Trả lời:

 • Đặc điểm:
  • Kết quả lai thuận, nghịch khác nhau.
  • Con lai luôn có kiểu hình giống mẹ.
 • Để biết tính trạng nào đó do gen trong nhân hay ngoài nhân quy định ta tiến hành thí nghiệm: nếu kết quả lai thuận nghịch khác nhau và con lai luôn giống mẹ thì tính trạng đó do gen ngoài nhân quy định.

Bài tập 5: Nếu kết quả của phép lai thuận và phép lai nghịch mà khác nhau ở 2 giới (ở loài có cơ chế xác định giới tính kiểu XX - XY) thì kết luận nào được rút ra ở dưới đây là đúng?

A. Gen quy định tính trạng nằm ở NST giới tính X.

B. Gen quy định tính trạng nằm trong ti thể.

C.  Gen quy định tính trạng nằm trên NST Y.

D. Không có kết luận nào nêu trên là đúng.

Trả lời: 

=> đáp án D

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok