Trả Lời Câu Hỏi SGK Sử 12- Bài 1 Sự Hình Thành Trật Tự Thế Giới Mới Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai (1945-1949)

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Hãy nêu những quyết định quan trọng của hội nghị Ianta (2/1945)?

Trả lời:

Hội nghị được triệu tập  tại thành phố Ianta (Liên Xô) từ ngày 4 đến ngày 11/2/1945 với 3 cường quốc Mỹ( Ru dơ ven), Anh (Sớc sin), Liên Xô (Xtalin)

Hội nghị đi tới những quyết định quan trọng:

 • Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.
 • Thành lập tổ chức Liên hiệp quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới
 • Thỏa thuận việc đóng quân, giải giáp quân đội phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận ở châu Âu và Á.

Câu 2: Nêu mục đích và nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc?

Trả lời:

 • Mục đích thành lập của Liên Hợp Quốc:
  • Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
  • Phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.
 • Nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc (dưa trên 5 nguyên tắc cơ bản).
  • Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.
  • Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước.
  • Không can thiệp vào nội bộ các nước.
  • Giải quyết tranh chấp, xung đột quốc tế bằng phương pháp hòa bình.
  • Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 cường quốc: Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc.

Câu 3: Hai nhà nước Công Hòa Liên Bang Đức và Cộng hòa dân chủ Đức....

Hai nhà nước Công Hòa Liên Bang Đức và Cộng hòa dân chủ Đức được hình thành như thế nào?

Trả lời:

 • Tại hội nghị Pốtxđam , ba cường quốc Liên Xô, Mỹ và Anh đã thỏa thuận về việc phân chia các khu vực chiếm đóng và kiểm soát nước Đức sau chiến tranh: Liên Xô chiếm đóng lãnh thổ phía Đông nước Đức, Anh chiếm đóng vùng Tây Bắc, Mĩ chiếm vùng phía Nam, Pháp  chiếm đóng một phần lãnh thổ phía Tây nước Đức.
 • Đến tháng 9/1949 Mĩ, Anh và sau đó là Pháp đã hợp nhất và thành lập nên nước cộng hòa Liên bang Đức.
 • Tháng 10/1949 được sự giúp đỡ của Liên Xô các lực lượng dân chủ ở Đông Bắc đã thành lập nhà nước CHDC Đức.

=>Lãnh thổ nước Đức đã xuất hiện hai nhà nước với hai chế độ chính trị khác nhau.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Hãy chỉ trên bản đồ thế giới những khu vực nằm trong sự phân chia phạm vi....

Hãy chỉ trên bản đồ thế giới những khu vực nằm trong sự phân chia phạm vi ảnh hưởng do ba cường quốc thỏa thuận ở hội nghị Ianta?

Trả lời:

Cần vận dụng kiến thức môn Địa lí để xác định các khu vực ảnh hưởng của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh.


Câu 2: Sự đối lập về chính trị và kinh tế giữa hai khối nước: Tây Âu tư bản....

Sự đối lập về chính trị và kinh tế giữa hai khối nước: Tây Âu tư bản chủ nghĩa và Đông Âu xã hội chủ nghĩa thể hiện như thế nào?

Trả lời:

 • Nước Đức bị chia cắt: CHLB Đức và CHDC Đức. Thủ đô Beclin bị chia thành Đông Beclin và Tây Beclin.
 • Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu ra đời do các đảng cộng sản lãnh đạo, liên minh chặt chẽ với Liên Xô. Các nước Tây Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mĩ.
 • Về kinh tế, Mĩ viện trợ cho các nước Tây Âu (kế hoạch Mác san); Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV, 1-1949).

=> Như vậy, giữa hai khối nước Tây Âu và Đông Âu xuất hiện sự đối lập chính trị và kinh tế của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội.

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok