Trả Lời Câu Hỏi SGK Sử 12- Bài 3 Các nước Đông Bắc Á

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Nêu những sự kiện chính trong những năm 1946 – 1949 dẫn tới việc thành lập....

Nêu những sự kiện chính trong những năm 1946 – 1949 dẫn tới việc thành lập nước CHND Trung Hoa và ý nghĩa của sự thành lập nhà nước này?

Trả lời:

 • Từ  1946 - 1949, diễn ra cuộc nội chiến giữa Đảng Quốc dân và Đảng Cộng sản.
 • Ngày 20/07/1946, Tưởng Giới Thạch phát động nội chiến.
 • Tháng 7/1946 đến tháng 6/1947:quân giải phóng thực hiện chiến lược phòng ngự tích cực,sau đó chuyển sang phản công và giải phóng toàn bộ lục địa Trung Quốc. Cuối năm 1949, Đảng Quốc Dân thất bại phải bỏ chạy ra Đài Loan.

=> Ngày 01/10/1949, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập.

Ý nghĩa:

 • Thắng lợi này đã chấm dứt hơn 100 năm nô dịch của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến.
 • Đưa nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do và tiến lên CNXH.
 • Tạo điều kiện nối liền CNXH từ Châu Âu sang Châu Á và ảnh hưởng sâu sắc tới phong trào giải phóng dân tộc thế giới.

Câu 2: Nêu nội dung cơ bản của đường lối cải cách của Trung Quốc và những....

Nêu nội dung cơ bản của đường lối cải cách của Trung Quốc và những thành tựu chính mà Trung Quốc đạt được trong những năm 1978 – 2000?

Trả lời:

Đường lối cải cách của Trung Quốc với các nội dung cơ bản:

 • Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm
 • Tiến hành cải cách và mở cửa
 • Chuyển dịch nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường XHCN linh hoạt hơn.

Sau khi tiến hành cuộc cải cách, Trung Quốc đã gặt hái được những thành tựu:

 • Về kinh tế: Có bước tiến nhanh chóng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đời sống nhân dân đang từng bước được cải thiện.
 • Về khoa học – kĩ thuật, văn hóa giáo dục Trung Quốc đều đạt được những thành tựu quan trọng. Trung Quốc phóng 4 tàu Thần Châu vào vũ trụ từ năm 1999 – 2003. Tháng 10/2003, phóng thành công tàu có người lái vào vũ trụ.
 • Về đối ngoại, từ những năm 80 của thế kỉ XX, Trung Quốc đã bình thường hóa quan hệ với Liên Xô, Việt Nam, Mông Cổ, thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước, mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước trên thế giới, có nhiều đóng góp trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Lập niên biểu các sự kiện thể hiện sự biến đổi của khu vực Đông Bắc Á....

Lập niên biểu các sự kiện thể hiện sự biến đổi của khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Trả lời:

Thời gian

Sự kiện

Năm 1948

Thành lập nước DCND Triều Tiên và Đại hàn dân quốc

1/10/1949

Nước CHND Trung Hoa thành lập

6/1950

Chiến tranh Triều Tiên

7/1953

Hai miền Triều Tiên kí hiệp định đình chiến

6/1978

Trun g Quốc đề ra đường lối đổi mới

Năm 2000

Hai nhà lãnh đạo hai miền Triều Tiên kí hiệp định hòa bình.

Câu 2: Lập niên biểu các sự kiện chính trong lịch sử Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 2000?

Trả lời:

Thời gian

Sự kiện

1/10/1949

Nước CHND Trung Hoa được thành lập

Năm 1957

Hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất

1966 - 1976

Đại cách mạng văn hóa vô sản

Năm 962 và 1969

Xung đột biên giới với Ấn Độ và Liên Xô

9/1976

Mao Trạch Đông qua đời

12/1978

Đề ra đường lối đổi mới

Năm 2000

GDP vượt ngưỡng 1000 tỉ USD

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok