Trắc Nghiệm Lịch Sử 12- Bài 1 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949)

Câu 1: Để kết thúc nhanh chiến tranh ở châu Âu và châu Á - Thái Bình - Dương, ba cường quốc đã thống nhất mục đích gì?

 • A. Sử dụng bom nguyên tử để tiêu diệt phát xít Nhật.
 • B. Hồng quân Liên Xô nhanh chóng tấn công vào tận sào huyệt của phát xít Đức ở Bec-lin.
 •  C. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật.
 • D. Tất cả các mục đích trên.

Câu 2: Sự kiện nào dẫn đến thành lập nước Cộng hòa Liên bang Đức?

 • A. Nước Đức được hòan toàn thống nhất.
 • B. Nước Đức đã tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.
 • C. Mĩ, Anh, Pháp hợp nhất các vùng chiếm đóng.
 • D. Tất cả các sự kiện trên.

Câu 3: Nhiệm vụ chính là duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển mỗi quan hệ giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc và thực hiện hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo là nhiêm vụ chính của:

 • A. Liên minh châu Âu
 • B. Hội nghị I-an-ta
 • C. ASEAN
 •  D. Liên hợp quốc

Câu 4: Sự kiện nào dẫn đến sự tan vỡ mối quan hệ Đồng minh chống phát xít giữa Liên Xô và Mĩ?

 • A. Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
 • B. Sự ra đời của “Chủ nghĩa Tơ-ru-man” và “Chiến tranh lạnh” (tháng 03 - 1947)
 • C. Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử (1949).
 • D. Sự ra đời của khối NATO (tháng 9-1949).

Câu 5: Hội nghị Ianta diễn ra từ:

         A. Ngày 4 đến 11/2/1945

    B. Ngày 2 đến 14/2/1945.

    C. Ngày 2 đến 12/4/1945.

    D. Ngày 12 đến 22/4/ 1945

Câu 6: Theo tinh thần của Hội nghị Pốt-xđam, quân đội Liên Xô chiếm đóng vùng nào ở nước Đức?

·         A. Vùng lãnh thổ phía Đông nước Đức.
 • B. Vùng lãnh thổ phía Tây nước Đức.
 • C. Vùng lãnh thổ phía Nam nước Đức.
 • D. Vùng lãnh thổ phía Bắc nước Đức.

Câu 7: Theo quyết nghị của Hội nghị Ianta, Quân đội của những nước nào sẽ làm nhiệm vụ giải giáp chù nghĩa phát xít tại nước Đức ?

·         A. Anh, Pháp, Liên Xô, Mĩ.
 • B. Anh, Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ.
 • C. Mĩ, Liên Xô, Canada, Pháp.
 • D. Mĩ, Pháp, Anh, Canada.

Câu 8: Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Ianta là:

 • A. Đàm phán, kí kết các hiệp ước với các nước phát xít bại trận.
 • B. Các nước thắng trận thoả thuận viêc phân chia Đức thành haỉ nước Đông Đức và Tây Đức.
 • C. Ba nước phe Đồng minh bàn bạc, thoả thuận khu vực đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít; phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.
 • D. Các nước phát xít Đức, Italia kí văn kiện đầu hàng phe Đồng minh vô điều kiện.

Câu 9: Theo quy định của Hội nghị I-an-ta, quân đội nước nào sẽ chiếm đóng các vùng lãnh thổ Tây Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản, Nam Triều Tiên sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

 • A. Liên Xô
 • B. Anh
 •  C. Mĩ
 • D. Pháp

Câu 10: Trật tự thế giới mới theo khuôn khổ thỏa thuận I-an-ta là của những nước nào?

 • A. Liên Xô, Anh, Pháp, MI.
 •  B. Liên Xô, Mĩ, Anh.
 • C. Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ, Trung Quốc.
 • D. Anh, Pháp, Mĩ.

Câu 11: Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua tại Hội nghị nào ?

 • A. Hội nghị Ianta.
 •  B. Hội nghị Xan Phran-xi-xcô.
 • C. Hội nghị Pôt-xđam.
 • D. Hội nghị Pari.

Câu 12: Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức được thành lập vào thời gian nào?

 • A. Tháng 9 năm 1949.
 • B. Tháng 12 năm 1949.
 •  C. Tháng 10 năm 1949.
 • D. Tháng 1 năm 1950.

Câu 13: Sự hình thành nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức là :

 • A. Kết quả của cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của người dân Đức.
 • B. Sự thoả thuận của Anh, Mĩ, Liên Xô tại Hội nghị l-an-ta.
 •  C. Âm mưu của các nước Anh, Pháp, Mĩ hòng chia cắtt lâu dài nước Đức; xây dựng một tiền đồn chống chủ nghĩa xã hội ở châu Âu.
 • D. Hậu quả của những chính sách phản động mà Chủ nghĩa phát xít đã thi hành ờ đất nước này.

Câu 14: Nước Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập vào thời gian nào?

 • A. Tháng 9 năm 1949.
 •  B. Tháng 9 năm 1949.
 • C. Tháng 10 năm 1949.
 • D. Tháng 8 năm 1948.

Câu 15: Có bao nhiêu nước là thành viên sáng lập tổ chức Liên hợp quốc ?

 • A. 35.        
 • B. 48.
 • C. 50
 • D. 55

Câu 16: Nguyên thủ của các nước tham gia Hội nghị I-an-ta là những ai ?

 • A. Rudơven, Clêmăngxô, Sơcsin.
 • B. Aixenhao, Xíttalin, Clêmăngxô.
 • C. Aixenhao, Xíttalin, Sơcsin.
 •  D. Rudơven, Xíttalin. Sơcsin.

Câu 17: Hội đổng Bảo an Liên hợp quốc có bao nhiêu nước thành viên ?

A. 15

B. 5       

C. 20             

D. 10

Câu 18: Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ II được hình thành, trong thời gian nào ?

 A. Từ ngày 4 - 11/2/1945.
B. Từ năm 1945- 1947.
C. Từ năm 1945 -1946.
D. Từ năm 1946 - 1949.

Câu 19: Tác động của kế hoạch Mác-san đối với tình hình thế giới ?

 • A. Mĩ đã mờ rộng ảnh hường ờ châu Âu, tăng cường khống chế các nước tư bản Đồng minh.
 • B. Các nước tư bản Tây Âu có điều kiện (vốn) để phục hồi nền kinh tế sau chiến tranh.
 • C. Tạo nên sự đối lập về kinh tế giữa 2 khối nước Tây Âu Tư bản chủ nghĩa với Đông Âu Xã hội chủ nghĩa.
 •  D. Tẩt cả các ý kiến trên.

Câu 20: Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 12 -2- 1945 được tổ chức tại đâu?

 • A. Tại Oa-sinh-tơn (Mĩ).
 •  B. Tại I-an-ta (Liên Xô).
 • C. Tại Pổt-xđam (Đức).
 • D. Tại Luân Đôn (Anh).

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok