Trắc Nghiệm Sinh Học 11- Bài 46 CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN

Câu 1. Cho các yếu tố sau:
1. Hệ thần kinh
2. Các nhân tố bên trong cơ thể
3. Các nhân tố bên ngoài cơ thể
4. Hệ nội tiết
5. Hệ đệm
Có bao nhiêu yếu tố có ảnh hưởng lớn đến quá trình điều hòa sinh tinh và sinh trứng?

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Câu 2. Tuyến yên tiết ra chất nào?
1. FSH
2. Testosteron
3. LH
4. GnRH
5. Ơstrogen
Phương án trả lời đúng là:

A. (1) và (4)

B. (3) và (4)

C. (1) và (2)

D. (1) và (3)

Câu 3. GnRH kích thích

A. phát triển ống sinh tinh và sản sinh ra tinh trùng

B. tế bào kẽ sản sinh ra testosteron

C. tuyến yên sản sinh LH và FSH

D. ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

Câu 4. Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, LH kích thích

A. ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

B. tế bào kẽ sản sinh ra testosteron

C. phát triển ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

D. tuyến yên tiết FSH

Câu 5. Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, FSH kích thích

A. ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

B. tế bào kẽ sản sinh ra testosteron

C. phát triển ống sinh tinh và sản sinh ra tinh trùng

D. tuyến yên sản sinh LH

Câu 6. Testosteron kích thích

A. tuyến yên sản sinh LH

B. tế bào kẽ sản sinh ra FSH

C. phát triển ống sinh tinh và sản sinh ra tinh trùng

D. ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

Câu 7. Testosteron nồng độ cao sẽ

A. ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi tiết GnRH, FSH và LH

B. ức chế tuyến yên tiết GnRH, FSH và LH

C. kích thích tuyến yên và vùng dưới đồi tăng tiết GnRH, FSH và LH

D. ức chế vùng dưới đồi tiết GnRH, FSH và LH

Câu 8. Trong cơ chế điều hòa sinh trứng, LH kích thích

A. phát triển nang trứng

B. nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì hoạt động của thể vàng

C. dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ

D. tuyến yên tiết ra hoocmôn

Câu 9. Trong cơ chế điều hòa sinh trứng FSH kích thích

A. phát triển nang trứng

B. tuyến yên tiết hoocmôn

C. nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì hoạt động của thể vàng

D. dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ

Câu 10. Nhau thai sản sinh ra hoocmôn gì trong ba tháng đầu thai kì

A. Progesteron

B. FSH

C. HCG

D. LG

Câu 11. Sự phối hợp của những loại hoocmôn làm cho niêm mạc dạ con dày và phồng lên, tích đầy máu trong mạch chuẩn bị cho sự làm tổ của phôi trong dạ con là hoocmôn

A. Progesteron và ơstrogen

B. kích thích nang trứng, progesteron

C. tạo thể vàng và ơstrogen

D. thể vàng và progesteron

Câu 12. Thời kỳ mang thai không có trứng chín và rụng vì khi nhau thai được hình thành

A. vì thể vàng tiết ra hoocmôn progesteron ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên

B. sẽ tiết ra hoocmôn nhau thai (HCG) duy trì thể vàng tiết ra hoocmôn progesteron ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên.

C. sẽ tiết ra hoocmôn kích dục nhau thai ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên

D. sẽ duy trì thể vàng tiết ra hoocmôn progesteron ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên

Câu 13. Thời kỳ mang thai không có trứng chín và rụng vì khi nhau thai được hình thành

A. vì thể vàng tiết ra hoocmôn progesteron ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên

B. sẽ tiết ra hoocmôn nhau thai (HCG) duy trì thể vàng tiết ra hoocmôn progesteron ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên.

C. sẽ tiết ra hoocmôn kích dục nhau thai ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên

D. sẽ duy trì thể vàng tiết ra hoocmôn progesteron ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên

Câu 14. Progesteron và ơstrogen nồng độ cao sẽ

A. ức chế tuyến yên tiết GnRH, FSH và LH

B. ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi tiết GnRH, FSH và LH

C. kích thích tuyến yên tăng tiết GnRH, FSH và LH

D. ức chế vùng dưới đồi tiết GnRH, FSH và LH

Câu 15. Hoocmôn thể vàng tiết ra gồm

A. progesteron và ơstrogen

B. FSH, ơstrogen

C. LH, FSH

D. Progesteron, GnRH

Câu 16. Hằng ngày phụ nữ uống viên tránh thai (chứa progesteron hoặc progesteron + ơstrogen) có thể tránh được mang thai vì:

A. Làm cho nồng độ các hoocmon này trong máu giảm gây ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi tăng tiết GnRH, FSH và LH và trứng không chín và rụng

B. Làm cho nồng độ các hoocmon này trong máu tăng cao gây ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi giảm tiết GnRH, FSH và LH và trứng không chín và rụng

C. Làm cho nồng độ các hoocmon này trong máu tăng cao gây ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi tăng tiết GnRH, FSH và LH và trứng không chín và rụng

D. Làm cho nồng độ các hoocmon này trong máu giảm gây ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi giảm tiết GnRH, FSH và LH và trứng không chín và rụng.

Câu 17. Xét các yếu tố sau:
1. Căng thẳng thần kinh (stress)
2. Thiếu ăn, suy dinh dưỡng
3. Chế độ ăn không hợp lý gây rối loạn trao đổi chất của cơ thể
4. Sợ hãi, lo âu
5. Buồn phiền kéo dài và nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma túy
6. Nhiệt độ môi trường tăng giảm đột ngột
Những yếu tố gây rối loạn quá trình sinh trứng và làm giảm khả năng sinh tinh trùng là

A. (1), (2), (3), (4) và (5)

B. (1), (2), (5) và (6)

C. (3), (4) và (5)

D. (2), (4) và (5)


ĐÁP ÁN

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu 1

D

Câu 10

C

Câu 2

D

Câu 11

A

Câu 3

C

Câu 12

B

Câu 4

B

Câu 13

B

Câu 5

A

Câu 14

B

Câu 6

C

Câu 15

A

Câu 7

A

Câu 16

B

Câu 8

B

Câu 17

A

Câu 9

A
Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok