Trả Lời Câu Hỏi SGK Sinh Học 10- BÀI 8 TẾ BÀO NHÂN THỰC.

                                     Xem thêm: Bài Học Sinh Học 10

Xem thêm: Trắc Nghiệm Sinh Học 10 

* TRẢ LỜI CÂU HỎI SAU BÀI TRONG SÁCH GIÁO KHOA:

Bài 1 (trang 39 sgk Sinh học 10): Mô tả cấu trúc của nhân tế bào.
Lời giải:
Nhân tế bào phần lớn có hình cầu với đường kính khoảng 5µm được bao bọc bởi hai lớp màng, bên trong là dịch nhân chứa chất nhiễm sắc (gồm ADN liên kết với prôtêin) và nhân con. Trên màng nhân thường có nhiều lỗ nhỏ.
Bài 2 (trang 39 sgk Sinh học 10): Nêu các chức năng của lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt.
Lời giải:
 - Lưới nội chất là một hệ thống màng bên trong tế bào tạo nên hệ thống các ống và xoang dẹp thông với nhau chia tế bào chất thành các xoang tương đối độc lập.
  - Có hai loại: lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt
    + Lưới nội chất trơn: có dính nhiều enzim; có vai trò trong tổng hợp lipit, chuyển hóa đường, phân hủy chất độc hại đối với cơ thể.
    + Lưới nội chất hạt: đính các hạt ribôxôm, một đầu gắn với màng nhân, một đầu nối với lưới nội chất trơn. Có vai trò: tổng hợp prôtêin.
Bài 3 (trang 39 sgk Sinh học 10): Trình bày cấu trúc và chức năng của bộ máy Gôngi.
Lời giải:
– Cấu trúc của bộ máy Gôngi: Bộ máy Gôngi là một chồng túi màng dẹp xếp cạnh nhau nhưng cái nọ tách biệt với cái kia.
   – Chức năng của bộ máy Gôngi: là nơi lắp ráp, đóng gói và phân phối các sản phẩm của tế bào.
Bài 4 (trang 39 sgk Sinh học 10): Trong cơ thể, tế bào nào sau đây có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất?
a) Tế bào hồng cầu.
b) Tế bào bạch cầu.
c) Tế bào biểu bì.
d) Tế bào cơ.
Bài 5 (trang 39 sgk Sinh học 10): Nêu cấu tạo và chức năng của ribôxôm.
Lời giải:
  + Cấu tạo: Ribôxôm là bào quan không có màng bao bọc, được cấu tạo từ rARN và protein.
  + Cấu trúc: ribôxôm gồm có 2 thành phần: tiểu phần lớn và tiểu phần nhỏ. Bình thường 2 tiểu phần này tách rời nhau, chỉ liên kết lại để thực hiện chức năng của ribôxôm.
  + Chức năng: là nơi tổng hợp prôtêin của tế bào.
Bài 6 (trang 39 sgk Sinh học 10): Nêu các điểm khác biệt về cấu trúc giữa tế bào nhân sơ và nhân thực.
Lời giải:

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok