Trả Lời Câu Hỏi SGK Sinh Học 10- BÀI 9 TÊ BÀO NHÂN THỰC (Tiếp theo)

                                     Xem thêm: Bài Học Sinh Học 10

Xem thêm: Trắc Nghiệm Sinh Học 10 

* TRẢ LỜI CÂU HỎI SAU BÀI TRONG SÁCH GIÁO KHOA:

Bài 1 (trang 43 sgk Sinh học 10): Trình bày cấu trúc và chức năng của lục lạp.
Lời giải:
+ Cấu trúc:
    - Lục lạp là bào quan chỉ có ở thực vật, có hai lớp màng bao bọc.
    - Bên trong lục lạp chứa chất nền cùng với hệ thống các túi dẹt được gọi là tilacoit.
    - Các tilacoit xếp chồng lên nhau tạo thành cấu trúc gọi là grana.
    - Các grana trong lục lạp được nối với nhau bằng hệ thống màng.
    - Trên màng của tilacoit chứa nhiều diệp lục và các enzim có chức năng quang hợp.
     - Trong chất nền của lục lạp còn có cả ADN và ribôxôm.
 + Chức năng của lục lạp: là nơi chứa chất diệp lục có khả năng chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học.
Bài 2 (trang 43 sgk Sinh học 10): Nêu cấu trúc và chức năng của ti thể.
Lời giải:
+ Cấu trúc của ti thể:
   - Ti thể là bào quan có hai lớp màng bao bọc.
   - Màng ngoài không gấp khúc, màng trong khấp khúc thành các mào trên đó chứa nhiều loại enzim hô hấp.
   - Bên trong là chất nền có chứa cả ADN và ribôxôm.
 + Chức năng của ti thể: Ti thể chứa nhiều enzim hô hấp có nhiệm vụ chuyển hóa đường và các chất hữu cơ khác thành ATP cung cấp năng lượng cho các hoạt động của tế bào và cơ thể.
Bài 3 (trang 43 sgk Sinh học 10): Nêu cấu trúc và chức năng của lizôxôm.
Lời giải:
- Cấu trúc: lizôxôm là bào quan có một lớp màng bao bọc, có nhiều enzim thủy phân.
  - Chức năng: lizôxôm giúp phân hủy các tế bào già, các tế bào bị thương tổn không còn khả năng phục hồi.
Bài 4 (trang 43 sgk Sinh học 10): Nêu các chức năng của không bào.
Lời giải:
Không bào là bào quan có 1 lớp màng bao bọc.
 Không bào có chức năng khác nhau tùy loại tế bào:
    - Chứa chất phế thải, chất độc
    - Chứa muối khoáng, tham gia vào vận chuyển nước
    - Chứa chất dự trữ
    - Chứa hạt sắc tố
    - Vai trò co bóp tạo áp suất
    - Tiêu hóa thức ăn

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok