Trắc Nghiệm Sinh Học 10


Phần Một. Giới thiệu chung về thế giới sống
Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống
Bài 2. Các giới sinh vật

Phần Hai. Sinh học tế bào
Chương I. Thành phần hoá học của tế bào
Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước
Bài 4. Cacbohiđrat và lipit
Bài 5. Prôtêin
Bài 6. Axit nuclêic

Chương II. Cấu trúc tế bào
Bài 7. Tế bào nhân sơ
Bài 8. Tế bào nhân thực
Bài 9. Tế bào nhân thực (tt)
Bài 10. Tế bào nhân thực (tt)
Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Chương III. Chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào
Bài 13. Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất
Bài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
Bài 16. Hô hấp tế bào
Bài 17. Quang hợp

Chương IV. Phân bào
Bài 18. Chu kỳ tế bào và quá trình nguyên phân
Bài 19. Giảm phân

Phần ba. Sinh học vi sinh vật
Chương I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

Chương II. Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật
Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật
Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật 
Bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Chương III. Virut và bệnh truyền nhiễm
Bài 29. Cấu trúc các loại virut
Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ
Bài 31. Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễn
Bài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok