Bài Học Lý Thuyết Sinh Học 10


Phần Một. Giới thiệu chung về thế giới sống

Phần Hai. Sinh học tế bào
Chương I. Thành phần hoá học của tế bào
Bài 5. Prôtêin
Bài 6. Axit nuclêic

Chương II. Cấu trúc tế bào

Chương III. Chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào
Bài 17. Quang hợp

Chương IV. Phân bào
Bài 19. Giảm phân

Phần ba. Sinh học vi sinh vật
Chương I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Chương II. Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật

Chương III. Virut và bệnh truyền nhiễm

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok