CÔNG NGHỆ 10- BÀI 3 SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG.

I. Mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng.

1 – Duy trì, củng cố độ thuần chủng, sức sống và tính trạng điển hình của giống.

2 – Tạo ra số lượng giống cần thiết để cung cấp cho sản xuất đại trà.

3 - Đưa giống tốt phổ biến nhanh vào sản xuất.

II. Hệ thống sản xuất giống cây trồng

 - Thời gian tiến hành: Được bắt đầu từ khi nhận được hạt giống do các cơ sở chọn tạo giống  nhà nước cung cấp đến khi nhân được số lượng lớn hạt giống phục vụ cho sản xuất đại trà

 - Cách tiến hành: Theo 3 giai đoạn

+ Giai đoạn 1: Sản xuất hạt giống SNC

+ Giai đoạn 2: Sản xuất  hạt giống NC

+ Giai đoạn 3: Sản xuất hạt giống XN

 III. Quy trình sản xuất giống cây trồng

1. Sản xuất giống cây trồng nông nghiệp.

 a. Sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn.

- Quy trình sản xuất giống theo sơ đồ duy trì

 

Kĩ thuật

Gieo

Chọn lọc

Thu hoạch

Năm

 

1

HTG

Các cây ưu tú

Hạt

 

2

Thành từng dòng

Các dòng đúng giống

 

Hạt SNC

3

Hạt SNC        

Hạt NC

4

Hạt NC          

Hạt XN

 

- Quy trình sản xuất giống theo sơ đồ phục tráng

 

Kĩ thuật

Gieo

Chọn lọc

Thu hoạch

Năm

1

GNN hoặc GBTH

Các cây ưu tú

 

Hạt

 

2

Thành từng dòng

4– 5 dòng đúng giống

 

Hạt

3

NSB và                            SNC

TNSS

4

SNC                                 NC

5

NC                                   XN

 b. Sản xuất giống ở cây trồng thụ phấn chéo.

 - Quy trình sản xuất giống ở cây trồng thụ phấn chéo (ngô, bí, mướp...) 

Kĩ thuật

Gieo ở khu cách li

Chọn lọc

Thu hoạch

Vụ

1

Hạt SNC

Giữ lại những

cây đúng giống

Hạt

 

2

Thànhtừng

hàng

Giữ lại những

cây đạt yêu cầu

Hạt SNC

 

3

Hạt SNC

Giữ lại những cây đạt yêu cầu

Hạt NC

 

4

Hạt NC

Giữ lại những cây đạt yêu cầu

Hạt XN


c. Sản xuất giống ở cây trồng nhân giống vô tính

 - Giai đoạn 1: Chọn lọc và duy trì thế hệ vô tính đạt cấp SNC( củ, cành, hom,thân...)

- Giai đoạn 2: Tổ chức sản xuất vật liệu giống cấp NC từ SNC

- Giai đoạn 3: Tổ chức sản xuất vật liệu giống đạt tiêu chuẩn thương phẩm từ giống NC

 2. Sản xuất giống cây rừng

 - Quy trình sản xuất

+ Chọn những cây trội, khảo nghiệm và chọn lấy những cây đạt tiêu chuẩn để xây dựng rừng giống hoặc vườn giống

+ Lấy giống từ rừng giống hoặc vườn giống sản xuất cây con để cung cấp cho sản xuất

 - Khó khăn:

+ Cây rừng có đời sống dài ngày, thời gian thu hoạch hạt rất lâu

+ Diện tích trồng lớn, nên đòi hỏi số lượng cây giống nhiều...

 - Biện pháp khắc phục khó khăn: áp dụng công nghệ nuôi cấy mô và giâm hom

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok