CÔNG NGHỆ 10- BÀI 2 KHẢO NGHIỆM GIỐNG CÂY TRỒNG

I. Khái niệm giống cây trồng

- VD: Các giống lúa, các giống đậu đỗ, các giống ngô, các giống lạc...

- KN: Giống cây trồng là một quần thể cây trồng có chung những đặc điểm đặc trưng về mặt sinh học, kinh tế, kĩ thuật canh tác...được khai thác để phục vụ cho lợi ích của con người.

II. Mục đích, ý nghĩa của công tác khảo nghiệm giống cây trồng.

 1. Cơ sở khoa học.

Mối tương tác giữa những tính trạng,đặc

điểm của giống cây trồng với điều kiện ngoại cảnh và kĩ thuật canh tác

2. Mục đích.

- Nhằm đánh giá và công nhận giống cây trồng mới phù hợp với từng vùng sinh thái và hệ thống luôn canh

- Xác định những yêu cầu kĩ thuật và hướng sử dụng giống mới.

3. Ý nghĩa.

   Cung cấp những thông tin chủ yếu về yêu

cầu của kĩ thuật canh tác và hướng sử dụng giống mới được công nhận.

III. Các loại thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng.

1. Thí nghiệm so sánh giống.

- Mục đích: nhằm xác định những ưu điểm của giống mới hoặc giống nhập nội

- Điều kiện tiến hành: khi có giống mới chọn tạo hoặc giống nhập nội

- Phạm vi tiến hành: được tiến hành ở các cơ quan chọn tạo giống

- Yêu cầu khi tiến hành: Phải so sánh toàn diện về các chỉ tiêu như sự sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng, tính chống chịu giữa giống mới với giống phổ biến trong sản xuất đại trà.

2. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật.

- Mục đích: Nhằm kiểm tra những đề xuất của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kĩ thuật gieo trồng(thời vụ, mật độ gieo trồng, chế độ bón phân....)

- Điều kiện tiến hành: Khi giống đã trải qua thí nghiệm so sánh và được gửi đến trung tâm khảo nghiệm giống Quốc gia

- Phạm vi tiến hành: Được tiến hành trong mạng lưới khảo nghiệm giống Quốc gia

- Yêu cầu khi tiến hành: Phải xây dựng được quy trình kĩ thuật gieo trồng để chuẩn bị cho sản xuất đại trà

3. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo.

- Mục đích: Nhằm tuyên truyền đưa giống mới vào sản xuất

- Điều kiện tiến hành: Sau khi giống đã trải qua thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật, được cấp giấy chứng nhận giống Quốc gia và được phép phổ biến trong sản xuất đại trà

- Phạm vi tiến hành:  Được triển khai trên diện tích rộng lớn

- Yêu cầu: Cần tổ chức “hội nghị đầu bờ” và quảng cáo giống trên các phương tiện thông tin đại chúng

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok