Sinh 11 - Bài 33 Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật

1. Tóm tắt lý thuyết

Ôn nội dung kiến thức các bài:

  • Tập tính của động vật Sinh học 11.
  • Tập tính của động vật (tiếp theo) Sinh học 11.

a. Chuẩn bị

  • Tranh ảnh về tập tính của động vật
  • Phim về tập tính của động vật
  • Máy phát hình ảnh tùy thuộc vào điều kiện nhà trường

2. Quy trình thực hành

Các nhóm tập trung, yên lặng xem phim về tập tính của động vật và thảo luận trả lời câu hỏi nội dung sách giáo khoa

3. Báo cáo kết quả thực hành

Mẫu báo cáo

Họ và tên ………….
Lớp …………………

Bảng báo cáo kết quả thực hành

Bảng báo cáo kết quả thực hành

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok