Sinh 11 - Bài 40 Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật

1. Tóm tắt lý thuyết

a. Kiến thức

- Ôn nội dung kiến thức các bài:

  • Sinh trưởng và phát triển của động vật Sinh học 11.
  • Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật Sinh học 11.
  • Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật (tt) Sinh học 11.

b. Chuẩn bị

  • Tranh ảnh về Sinh trưởng và phát triển của động vật
  • Phim về Sinh trưởng và phát triển của động vật
  • Máy phát hình ảnh tùy thuộc vào điều kiện nhà trường

2. Quy trình thực hành

Các nhóm tập trung, yên lặng xem phim về tập tính của động vật và thảo luận trả lời câu hỏi nội dung sách giáo khoa.

3. Báo cáo kết quả thực hành

Mẫu báo cáo

Họ và tên ………….
Lớp …………………

Bảng báo cáo kết quả thực hành

Bảng báo cáo kết quả thực hành

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok