Sinh 10 - BÀI 9 TẾ BÀO NHÂN THỰC (TIẾP THEO)

V. TI THỂ

Hình 2: Cấu tạo của ti thể

1./ Cấu trúc:

- Phía ngoài ti thể là lớp màng kép bao bọc.

+ Màng ngoài trơn không gấp khúc

+ Màng trong: Gấp nếp tạo thành các mào ăn sâu vào chất nền, trên bề mặt các mào có các enzim hô hấp.

- Bên trong chất nền chứa ADN và ribôxôm

2./ Chức năng:

- Cung cấp nguồn năng lượng cho tế bào dưới dạng phân tử ATP.

VI. LỤC LẠP

Hình 3: Cấu trúc của lục lạp

1./ Cấu trúc:

Lục lạp là bào quan chỉ có ở tế bào thực vật

* Phía ngoài có 2 lớp màng bao bọc

* Bên trong gồm 2 thành phần:

- Chất nền không màu chứa ADN và ribôxôm

- Hệ thống túi dẹt gọi là tilacôit.

+ Màng tilacôit có chứa chất diệp lục và enzim quang hợp

+ Các tilacôit xếp chồng lên nhau tạo thành cấu trúc gọi là grana.

+ Grana nối với nhau bằng hệ thống màng.

b./ Chức năng:

Lục lạp là nơi thực hiện chức năng quang hợp của tế bào thực vật

VII. MỘT SỐ BÀO QUAN KHÁC

1./ Không bào:

a./ Cấu trúc:

- Bên ngoài có màng bao bọc.

- Trong là dịch bào chứa chất hữu cơ và ion khoáng tạo áp suất thẩm thấu.

b./ Chức năng:

- Dự trữ chất dinh dưỡng, chứa chất thải.

- Giúp tế bào hút nước.

- Chứa sắc tố thu hút côn trùng.

- ĐV đơn bào có không bao tiêu hóa và không bào co bóp.

 2./ Lizôxôm:

a./ Cấu trúc:

- Dạng túi nhỏ có một lớp màng bao bọc.

- Chứa enzim thủy phân.

b./ Chức năng:

    Tham gia phân hủy các tế bào già, các tế bào bị tổn thương không còn khả năng phục hồi, bào quan già.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok