Sinh 10 - BÀI 10 TẾ BÀO NHÂN THỰC (TIẾP THEO)

VIII. KHUNG XƯƠNG TẾ BÀO (Giảm Tải)

IX. MÀNG SINH CHẤT

a./ Cấu trúc: 

- Màng sinh chất có cấu trúc khảm động.

- Gồm hai thành phần chính: phôtpholipit và prôtêin

+ Phôtpholipit: luôn quay 2 đuôi kị nước vào nhau, 2 đầu ưa nước quay ra ngoài.

+ Prôtêin (prôtêin xuyên màng và prôtêin bám màng) Vận chuyển các chất ra vào tế bào, tiếp nhận thông tin từ bên nhoài.

- Côlesteron xen kẽ trong lớp phôtpholipit làm tăng dộ ổn định của màng sinh chất.

- Các lipô prôtêin và glicô prôtêin như giác quan, kênh, dấu chuẩn nhận biét đặc trưng cho từng loại tế bào.

Hình 1: Cấu trúc của màng sinh chất

b./ Chức năng:

 - Trao đổi chất với môi trường có tính chọn lọc nên màng có tính bán thấm.

- Thu nhận thông tin cho tế bào (Do có các prôtêin thụ thể).

- Các tế bào của cùng một cơ thể có thể nhận biết nhau và nhận biết các tế bào lạ (nhờ glicô prôtêin)

X. CÁC CẤU TRÚC BÊN NGOÀI MÀNG SINH CHẤT

1. Thành tế bào

- Cấu tạo:

+ Tế bào thực vật cấu tạo bằng xenlulôzơ.

+ Tế bào nấm là kitin.

+ Tế bào vi khuẩn là peptiđôglican.

- Chức năng: Quy định hình dạng và bảo vệ tế bào.

2. Chất nền ngoại bào

b./ Chất nền ngoại bào:

 - Cấu tạo:

+ Chủ yếu các sợi prôtêin.

+ Chất vô cơ và hữu cơ khác.

 - Chức năng:Giúp các tế bào liên kết lại với nhau tạo nên các mô nhất định và giúp tế bào thu nhận thông tin.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok