Trả Lời Câu Hỏi SGK Sinh Học 12- Bài 6 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Bài tập 1: Nêu các dạng đột biến ở sinh vật lưỡng bội và hậu quả của chúng.

Trả lời:: 

 • Một số dạng thường gặp: thể không (2n - 2), thể một (2n - 1), thể một kép (2n -1 - 1), thể ba (2n + 1), thể bốn (2n + 2), thể bốn kép (2n + 2 + 2),...
 • làm mất cân bằng hệ gen, giảm sức sống, giảm khả năng sinh sản tùy loài.

Bài tập 2: Phân biệt tự đa bội và dị đa bội. Thế nào là thể song nhị bội?

Trả lời: 

 • Phân biệt tự đa bội và dị đa bội:
  • Tự đa bội là hiện tượng tăng một số nguyên lần bộ NST đơn bội của cùng 1 loài lớn hơn 2n còn dị đa bội là hiện tượng tăng nguyên lần bộ NST đơn bội của 2 loài khác nhau.
  • Dị đa bội là là hiện tượng làm tăng số lượng đơn bội của hai loài khác nhau trong một tế bào.
 • Nếu ở con lai của 2 loài thân thuộc xảy ra đột biến đa bội làm tăng gấp đôi số lượng cả 2 bộ NST cùa hai loài khác nhau thì sẽ tạo ra thể dị đa bội.

Bài tập 3: Nêu một vài ví dụ về hiện tượng đa bội ở thực vật

Trả lời: 

 • Các thể tự đa bội tạo quả không hạt như nho, dưa hấu,...
 • Thể dị đa bội giữa cải củ và cải bắp do nhà khoa học Kapetrenco

Bài tập 4: Nêu các đặc điểm của thể đa bội

Trả lời: 

 • Đa bội thể là trạng thái trong tế bào chứa ba hoặc nhiều hơn ba lần số đơn bội NST (3n hoặc 4n, 5n...). Những cơ thể mang các tế bào có 3n, 4n... NST gọi là thể đa bội.
 • Thể đa bội: ở thực vật có cơ quan sinh dưỡng to, có kích thước lớn, chứa nhiều chất dinh dưỡng, đa bội lẻ không hạt và có một số đặc tính khác (SGK). Thể dị đa bội có thể tạo ra loài mới.

Bài tập 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Sự không phân li của một cặp NST tương đồng ở tế bào sinh dưỡng sẽ làm xuất hiện điều gì? 

A. Tất cả các tế bào cùa cơ thể đểu mang đột biến.

B. Chỉ cơ quan sinh dục mang tế bào đột biến.

C. Tất cả các tế bào sinh dưỡng đểu mang đột biến, còn tế bào sinh dục thì không.

D. Trong cơ thể sẽ có hai dòng tế bào: dòng bình thường và dòng mang đột biến

Trả lời: 

=> đáp án D

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok