Trả Lời Câu Hỏi SGK Sinh Học 12- Bài 8 Quy luật Menđen: Quy luật phân li

Bài tập 1: Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% giao từ chứa alen kia thì cần có điều kiện gì?

A. Bố mẹ phải thuần chủng.

B. Số lượng cá thể con lai phải lớn.

C. Alen trội phải trội hoàn toàn so với alen lặn.

D. Quá trình giảm phân phải xảy ra bình thường.

E. Tất cả các điều kiện nêu trên.

Trả lời: 

=> Đáp án: E

Bài tập 2: Nếu các alen của cùng một gen không có quan hệ trội - lặn hoàn toàn mà là đồng trội (mỗi len biểu hiện kiểu hình của riêng mình) thì quy luật phân li của Menđen có còn đúng hay không?

Trả lời:

Vẫn đúng. Vì quy luật phân li của Menđen chỉ sự phân li của các alen mà không nói về sự phân li tính trạng mặc dù qua sự phân li tính trạng Menđen phát hiện ra quy luật phân li của alen.

Bài tập 3: Trong phép lai một tính trạng, để cho đời sau có tỉ lệ phân li kiểu hình 3 trội : 1 lặn thì cần có các điều kiện gì?

Trả lời: 

Để cho đời sau có tỉ lệ phân li kiểu hình 3 trội 1 lặn thì cần có các điều kiện:
  • cả bố lẫn mẹ đều phải dị hợp từ về một cặp alen
  • số lượng con lai phải lớn
  • có hiện tượng trội lặn hoàn toàn
  • các cá thể có kiểu gen khác nhau phải có sức sống như nhau
  • Các alen phân li độc lập trong giảm phân và tổ hợp ngẫu nhiên trong thụ tinh

Bài tập 4: Ta cần phải làm gì để biết chính xác kiểu gen của một cá thể có kiểu hình trội?

Trả lời:

Cần sử dụng phép lai phân tích:
  • Nếu con lai đồng tính về kiểu hình trội thì có thể ban đầu mang kiểu gen đồng hợp
  • Nếu con lại phân tính thì cá thể đó mang kiểu gen dị hợp.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok