Trắc Nghiệm Địa Lí 12- Bài 11 Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Câu 1: Trong đai nhiệt đới gió mùa, sinh vật chiếm ưu thế là:

 • A. Các hệ sinh thái nhiệt đới và cận nhiệt đới.
 • B. Các hệ sinh thái cận nhiệt đới.
 • C. Các hệ sinh thái gió mùa.
 • D. Các hệ sinh thái nhiệt đới.

Câu 2: Nằm ở phía tây nam của hệ thống Trường Sơn Nam là cao nguyên :

 •  A. Plây-cu.                  
 • B. Mơ Nông.   
 • C. Đắc Lắc.     
 • D. Di Linh.

Câu 3: Vùng đồng bằng ven biển Trung Bộ có đặc điểm:

 • A. thềm lục địa hẹp, giáp vùng biển sâu; thiên nhiên khắc nghiệt
 • B. thềm lục địa nông, cồn cát, đầm phá khá phổ biển; thiên nhiên khắc nghiệt
 • C. thềm lục địa nông, cồn cát, đầm phá khá phổ biển; thiên nhiên đa dạng
 • D. thềm lục địa hẹp, cồn cát, đầm phá khá phổ biển; thiên nhiên đa dạng, đất màu mỡ

Câu 4: Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu cho vùng lãnh thổ phía Bắc là:

 • A. Đới rừng nhiệt đới gió mùa.
 • B. Đới rừng nhiệt đới gió mùa trên đất feralit
 • C. Đới rừng cận nhiệt đới.
 • D. Đới rừng gió mùa

Câu 5: Ở vùng lãnh thổ phía Bắc, thành phần loài chiếm ưu thế là:

 • A. Xích đạo.
 • B. Nhiệt đới.
 • C. Cận nhiệt.
 • D. Ôn đới.

Câu 6: Biểu hiện của cảnh quan thiên nhiên phần lãnh thổ phía Bắc là:

 • A. Mùa lạnh cây rụng lá
 • B. Mùa đông lạnh khô, không mưa, nhiều loài cây rụng lá
 • C. Mùa đông lạnh ẩm mưa nhiều, cây rụng lá
 • D. Mùa đông lạnh mưa ít, nhiều loài cây rụng lá

Câu 7: “Địa thế cao hai đầu, thấp ở giữa, chạy theo hướng tây bắc - đông nam”. Đó là đặc điểm núi của vùng :

 • A. Tây Bắc.                 
 • B. Đông Bắc.
 • C. Trường Sơn Bắc.     
 • D. Trường Sơn Nam.

Câu 8: Nằm ở cực tây của năm cánh cung thuộc vùng núi Đông Bắc là dãy :

 • A. Sông Gâm.              
 • B. Đông Triều. 
 • C. Ngân Sơn.   
 • D. Bắc Sơn

Câu 9: Thiên nhiên vùng núi thấp ở nước ta có đặc điểm nào dưới đây?

 • A. Mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa
 • B. Có cảnh quan thiên nhiên nhiệt đới gió mùa
 • C. Cảnh quan thiên nhiên giống như vùng ôn đới
 • D. Có cảnh quan thiên nhiên cận xích đạo gió mùa

Câu 10: Thiên nhiên vùng núi cao Tây Bắc có đặc điểm nào dưới đây?

 • A. Mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa
 • B. Có cảnh quan thiên nhiên nhiệt đới gió mùa
 • C. Cảnh quan thiên nhiên giống như vùng ôn đới
 • D. Có cảnh quan thiên nhiên cận xích đạo gió mùa

Câu 11: Thiên nhiên nước ta có sự phân hóa theo chiều

 • A. Bắc – Nam, Đông Bắc- Tây Nam và theo độ cao
 • B. Bắc – Nam, Đông – Tây và theo độ cao
 • C. Bắc – Nam, Đông – Tây và Đông Bắc- Tây Nam
 • D. Đông – Tây và Đông Bắc- Tây Nam và theo độ cao

Câu 12: Thiên nhiên phần lãnh thổ phía Bắc ( từ dãy Bạch Mã trở ra) đặc trưng cho vùng khí hậu nào

 • A. Nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh
 • B. Cận xích đạo gió mùa
 • C. Cận nhiệt đơi hải dương
 • D. Nhiệt đới lục địa 

Câu 13: Thiên nhiên phần lãnh thổ phía Nam ( từ dãy Bạch Mã trở vào) đặc trưng cho vùng khí hậu

 • A. Nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh
 • B. Cận xích đạo gió mùa
 • C. Cận nhiệt đơi hải dương
 • D. Nhiệt đới lục địa khô

Câu 14: Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu cho vùng lãnh thổ phía Nam là:

 • A. Đới rừng nhiệt đới ẩm gió mùa.
 • B. Đới rừng cận xích đạo gió mùa.
 • C. Đới rừng nhiệt đới và cận xích đạo gió mùa.
 • D. Đới rừng xích đạo gió mùa.

Câu 15: Ở vùng lãnh thổ phía Nam, thành phần loài chiếm ưu thế là:

 • A. Xích đạo và nhiệt đới.
 • B. Nhiệt đới và cận nhiệt đới.
 • C. Cận nhiệt đới và xích đạo.
 • D. Cận xích đạo và cận nhiệt đới.

Câu 16: Thiên nhiên vừng núi Đông Bắc có đặc điểm nào dưới đây?

 • A. Mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa
 • B. Có cảnh quan thiên nhiên nhiệt đới gió mùa
 • C. Cảnh quan thiên nhiên giống như vùng ôn đới
 • D. Có cảnh quan thiên nhiên cận xích đạo gió mùa

Câu 17: Nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất ở đồng bằng sông Hồng là

 • A. Đất phù sa ngọt      
 • B. Đất phèn, đất mặn
 • C. Đất xám      
 • D. Đất cát ven biển

Câu 18: Đặc điểm và nhiệt độ của khí hậu phần lãnh thổ phía Bắc( từ dãy Bạch Mã trở ra ) là

 • A. Nhiệt độ trung bình trên 20oC, biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn
 • B. Nhiệt độ trung bình trên 20oC, biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ
 • C. Nhiệt độ trung bình trên 25oC, biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn
 • D. Nhiệt độ trung bình trên 25oC, biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ

Câu 19: Đặc điểm và nhiệt độ của khí hậu phần lãnh thổ phía Nam( từ dãy Bạch Mã trở vào ) là

 • A. Nhiệt độ trung bình trên 20oC, biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn
 • B. Nhiệt độ trung bình trên 20oC, biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ
 • C. Nhiệt độ trung bình trên 25oC, biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn
 • D. Nhiệt độ trung bình trên 25oC, biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ

Câu 20: Biểu hiện nào sau đây KHÔNG phải của cảnh quan thiên nhiên cận xích đạo gió mùa?

 • A. Phần lớn là loài vùng xích đạo và nhiệt đới 
 • B. Xuất hiện nhiều loài cây chịu hạn, rụng lá vào mùa khô như các loại cây thuộc họ dầu
 • C. Động vật tiêu biểu là các loài thú lớn như voi, hổ, báo
 • D. Xuất hiện nhiều loài cây rụng lá vào mùa khô, các loài thú có lông dày và các loài thú lớn

Câu 21: Đặc điểm nào sau đây KHÔNG thuộc khí hậu phần lãnh thổ phía Nam?

 • A. Nhiệt độ trung bình năm trên 250C, không có tháng nào dưới 200C
 • B. Biên độ nhiệt trung bình năm nhỏ
 • C. Biên độ nhiệt trung bình năm lớn
 • D. Phân chia thành hai mùa mưa và khô

Câu 22: Vùng thềm lục địa nước ta có đặc điểm nổi bật là:

 • A. có quan hệ chặt chẽ với vùng đồng bằng, đồi núi kề bên và thay đổi theo từng đoạn bờ biển
 • B. độ rộng – hẹp, nông – sâu phụ thuộc vào vùng đồi núi kề bên
 • C. độ rộng – hẹp, nông – sâu phụ thuộc vào vùng đồng bằng ven biển
 • D. thay đổi theo từng đoạn bờ biển

 

 

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok