Trắc Nghiệm Địa Lí 12- Bài 28 Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Câu 1: Vùng tập trung than nâu với quy mô lớn ở nước ta là: 

 • A. Quảng Ninh.   
 • B. Lạng Sơn.    
 • C. Đồng bằng sông Hồng.    
 • D. Cà Mau. 

Câu 2: Căn cứ vào bản đồ Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ở Atlat địa lí Việt Nam trang 22, trong giai đoạn 2000- 2007 tỉ trọng sản xuất ngành này so với toàn ngành công nghiệp tăng thêm:

 • A. 1,1%      
 • B. 2,1%
 • C. 3,1%      
 • D. 4,1%

Câu 3: Nhiều nhà máy thuỷ điện được xây dựng ở nước ta vì

 • A. giá thành xây dựng thấp.
 • B. tiềm năng thuỷ điện rất lớn.
 • C. không tác động tới môi trường.
 • D. không đòi hỏi trình độ khoa học – kĩ thuật cao.

Câu 4: Đường dây 500 KV nối : 

 • A. Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. 
 • B. Hoà Bình - Phú Lâm. 
 • C. Lạng Sơn - Cà Mau. 
 • D. Hoà Bình - Cà Mau. 

Câu 5: Nhà máy điện chạy bằng dầu có công suất lớn nhất hiện nay là : 

 • A. Phú Mỹ.     
 • B. Phả Lại.     
 • C. Hiệp Phước.     
 • D. Hoà Bình. 

Câu 6: Ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm vì

 • A. có thị trường tiêu thụ rộng lớn.
 • B. tác động xấu tới môi trường.
 • C. đầu tư cho công nghệ sản xuất cao.
 • D. sử dụng nhiều lao động trình độ cao.

Câu 7: Các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than không phát triển ở phía Nam chủ yếu là do

 • A. xa các nguồn nhiên liệu than.
 • B. xây dựng đòi hỏi vốn lớn hơn.
 • C. ít nhu cầu về điện hơn phía Bắc.
 • D. gây ô nhiễm môi trường.

Câu 8: Đây là điểm khác nhau giữa các nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc và các nhà máy nhiệt điện ở miền Nam. 

 • A. Các nhà máy ở miền Nam thường có quy mô lớn hơn. 
 • B. Miền Bắc chạy bằng than, miền Nam chạy bằng dầu hoặc khí. 
 • C. Miền Bắc nằm gần vùng nguyên liệu, miền Nam gần các thành phố. 
 • D. Các nhà máy ở miền Bắc được xây dựng sớm hơn các nhà máy ở miền Nam. 

Câu 9: Nhà máy thuỷ điện có công suất lớn đang được xây dựng ở Nghệ An là : 

 • A. A Vương.     
 • B. Bản Mai.   
 •  C. Cần Đơn.     
 • D. Đại Ninh. 

Câu 10: Đây là ngành công nghiệp được phân bố rộng rãi nhất ở nước ta. 

 • A. Chế biến sản phẩm chăn nuôi. 
 • B. Chế biến chè, thuốc lá. 
 • C. Chế biến hải sản. 
 • D. Xay xát. 

Câu 11: Đây là những địa danh làm nước mắm nổi tiếng nhất ở nước ta. 

 • A. Cát Hải (Hải Phòng), Nam Ô ( Đà Nẵng), Tuy Hoà (Phú Yên). 
 • B. Phú Quốc ( Kiên Giang), Long Xuyên (An Giang), Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu). 
 • C. Cát Hải (Hải Phòng), Phan Thiết (Bình Thuận), Phú Quốc (Kiên Giang). 
 • D. Phan Thiết (Bình Thuận), Nha Trang (Khánh Hoà), Tuy Hoà (Phú Yên). 

Câu 12:  Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân làm cho sản lượng điện nước ta tăng nhanh?

 • A. Nhiều nhà máy điện có quy mô lớn đi vào hoạt động.
 • B. Đáp ứng việc xuất khẩu điện sang các nước lân cận.
 • C. Nước ta có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp điện lực.
 • D. Nhu cầu về điện để phục vụ sản xuất và đời sống ngày càng nhiều.

Câu 13: Trong cơ cấu sản lượng điện của nước ta hiện nay, tỉ trọng lớn nhất thuộc về

 • A. nhiệt điện, thuỷ điện.
 • B. nhiệt điện, điện gió.
 • C. thuỷ điện, điện nguyên tử.
 • D. thuỷ điện, điện gió.

Câu 14:  Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay vì : 

 • A. Có thế mạnh lâu dài để phát triển. 
 • B. Chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị sản lượng công nghiệp. 
 • C. Có liên quan, tác động đến sự phát triển của tất cả các ngành kinh tế khác. 
 • D. Tất cả các lí do trên. 

Câu 15: Khí tự nhiên đang được khai thác ở nước ta nhằm mục đích là

 • A. Làm nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện
 • B. Xuất khẩu để thu ngoại tệ
 • C. Làm nguyên liệu cho sản xuất phân đạm
 • D. Tiêu dùng trong gia đình

Câu 16: Ý nào dưới đây không đúng khi nói về đặc điểm của ngành công nghiệp khai thác dầu khí ở nước ta?

 • A. Có giá trị đống góp hàng năm lướn
 • B. Là ngành có truyền thống lâu đời
 • C. Có sự hợp tác chặt chẽ với nước ngoài
 • D. Có cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại

Câu 17: Cơ cấu sản lượng điện phân theo nguồn ở nước ta thay đổi từ thủy điện sang nhiệt điện chủ yếu là do:

 • A. Sự suy giảm trữ lượng nước của các dòng sông
 • B. Nhà máy nhiệt điện vận hành được quanh năm
 • C. Đưa vào khai thác các nhà máy nhiệt điện công suất lớn
 • D. Không xây dựng thêm các nhà máy thủy điện

Câu 18: Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có ngành chế biến sữa phát triển vì : 

 • A. Có nguồn nguyên liệu tại chỗ dồi dào. 
 • B. Có thị trường tiêu thụ lớn. 
 • C. Có điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất. 
 • D. Tất cả các lí do trên. 

Câu 19: Vùng công nghiệp sản xuất đường mía phát triển nhất nước ta là : 

 • A. Đông Nam Bộ.     
 • B. Đồng bằng sông Cửu Long. 
 • C. Nam Trung Bộ.     
 • D. Bắc Trung Bộ. 

Câu 20: Các nguồn nhiên liệu chủ yếu để sản xuất điện ở nước ta hiện nay là:

 • A. Than, dầu khí, thủy năng
 • B. Sức gío, năng lượng mặt trời, than
 • C. Thủy triều, thủy năng, sức gió
 • D. Than, dầu khí, địa nhiệt

Câu 21: Hệ thống sông có tiền năng thủy điện lớn nhất nước ta là

 • A. Hệ thống sông Mê Công      
 • B. Hệ thống sông Hồng
 • C. Hệ thống sông Đồng Nai      
 • D. Hệ thống sông Cả

Câu 22: Công nghiệp chế biến chè ở nước ta phân bố ở vùng

 • A. Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng song Cửu Long
 • B. Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
 • C. Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên
 • D. Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long

Câu 23: Công nghiệp rượu, bia, nước ngọt của nước ta thường phân bố chủ yếu ở

 • A. Các đô thị lớn      
 • B. Các tỉnh miền núi
 • C. Vùng ven biển     
 •  D. Vùng nông thôn

Câu 24: Công nghiệp chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa phân bố ở các đô thị lớn chủ yếu do

 • A. Đây là các vùng nuôi bò sữa lớn
 • B. Đây là nơi có kĩ thuật nuôi bò sữa phát triển
 • C. Đây là nơi có thị trường tiêu thụ lớn
 • D. Đây là nơi có nhiều lao động có trình độ

Câu 25: Đây là đặc điểm của ngành dầu khí của nước ta : 

 • A. Tiềm năng trữ lượng lớn nhưng quy mô khai thác nhỏ. 
 • B. Trên 95% sản lượng được dùng để xuất khẩu thô. 
 • C. Mới được hình thành trong thập niên 70 của thế kỉ XX. 
 • D. Bao gồm cả khai thác, lọc dầu và hoá dầu. 

Câu 26: Đường dây 500 KV được xây dựng nhằm mục đích : 

 • A. Khắc phục tình trạng mất cân đối về điện năng của các vùng lãnh thổ. 
 • B. Tạo ra một mạng lưới điện phủ khắp cả nước. 
 • C. Kết hợp giữa nhiệt điện và thuỷ điện thành mạng lưới điện quốc gia. 
 • D. Đưa điện về phục vụ cho nông thôn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa. 

Câu 27: Căn cứ vào bản đồ Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở Atlat địa lí Việt Nam trang 22, giá trị sản xuất của ngành công nghiệp này trong giai đoạn 2000 – 2007 của nước ta tăng gần

 • A. 1,7 lần     
 •  B. 2,7 lần
 • C. 3,7 lần      
 • D. 4,7 lần

Câu 28: Căn cứ vào bản đồ Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ở Atlat địa lí Việt Nam trang 22, trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành này năm 2007 thì dệt may

 • A. 54,8%      
 • B. 55,8%
 • C. 56,8%     
 •  D. 57,8%

 

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok