Trắc Nghiệm Sinh Học 11- Bài 26 Cảm Ứng Ở Động Vật

Câu 1: Phản xạ ở động vật phản ứng của cơ thể trả lời lại các kích thích

     A. từ bên ngoài cơ thể.

     B. từ bên trong cơ thể.

     C. từ bên trong hoặc bên ngoài cơ thể.

     D. chỉ bên ngoài cơ thể.

Câu 2: Cảm ứng của động vật là phản ứng lại các kích thích

     A. của một số tác nhân môi trường sống đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.

     B. của môi trường sống đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.

     C. định hướng của môi trường sống đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.

     D. vô hướng của môi trường sống đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.

Câu 3: Thân mềm và chân khớp có hạch thần kinh phát triển là

     A. hạch ngực.                                            

B. hạch não.

     C. hạch bụng.                                            

D. hạch lưng.

Câu 4: Hệ thần kinh của côn trùng có:

     A. hạch đầu, hạch ngực, hạch lưng.

     B. hạch đầu, hạch thân, hạch lưng.

     C. hạch đầu, hạch bụng, hạch lưng.

     D. hạch đầu, hạch ngực, hạch bụng.

Câu 5: Cung phản xạ diễn ra theo trật tự nào?

     A. Bộ phận tiếp nhận kích thích à bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin à bộ phận phản hồi thông tin.

     B. Bộ phận tiếp nhận kích thích à bộ phận thực hiện phản ứng à bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin à Bộ phận phản hồi thông tin.

     C. Bộ phận tiếp nhận kích thích à bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin à bộ phận thực hiện phản ứng.

     D. Bộ phận trả lời kích thích à bộ phận tiếp nhận kích thích à bộ phận thực hiện phản ứng.

Câu 6: Hệ thần kinh của giun dẹp có:

     A. hạch đầu, hạch thân.                 

B. hạch đầu, hạch bụng.

     C. hạch đầu, hạch ngực.                

D. hạch ngực, hạch bụng.

Câu 7: Cung phản xạ diễn ra theo trật tự nào?

     A. Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm à hệ thần kinh à cơ, tuyến.

     B. Hệ thần kinh à thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm à cơ, tuyến.

     C. Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm àcơ, tuyến à hệ thần kinh.

     D. Cơ, tuyến àthụ thể hoặc cơ quan thụ cảm à hệ thần kinh.

Câu 8: Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch được tạo thành do các tế bào thần kinh tập trung thành các hạch thần kinh và được nối với nhau tạo thành chuỗi hạch

     A. nằm dọc theo chiều dài cơ thể.

     B. nằm dọc theo lưng và bụng.

     C. nằm dọc theo lưng.

     D. được phân bố ở một số phần cơ thể.

Câu 9: Phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch diễn ra theo trật tự:

     A. Các tế bào cảm giác tiếp nhận kích thích à chuổi hạch phân tích và tổng hợp thông tin à các cơ và nội quan thực hiện phản ứng.

     B. Các giác quan tiếp nhận kích thích à chuỗi hạch phân tích và tổng hợp thông tin à các nội quan thực hiện phản ứng.

     C. Các giác quan tiếp nhận kích thích à chuỗi hạch phân tích và tổng hợp thông tin à các tế bào mô bì, cơ.

     D. Chuổi hạch phân tích và tổng hợp thông tin à các giác quan tiếp nhận kích thích à các cơ và nội quan thực hiện phản ứng.

Câu 10: Phản xạ ở động vật có hệ thần kinh lưới diễn ra theo trật tự nào?

     A. Tế bào cảm giác à mạng lưới thần kinh à tế bào biểu mô  cơ.

     B. Tế bào cảm giác à tế bào mô bì cơ à mạng lưới thần kinh.

     C. Mạng lưới thần kinh à tế bào cảm giác à tế bào biểu mô cơ.

     D. Tế bào mô bì cơ à mạng lưới thần kinh à tế bào cảm giác.

Câu 11: Hệ thần kinh dạng lưới được tạo thành do các tế bào thần kinh

     A. rải rác dọc theo khoang cơ thể và liên hệ với nhau qua sợi thần kinh tạo thành mạng lưới tế bào thần kinh.

     B. phân bố đều trong cơ thể và liên hệ với nhau qua sợi thần kinh tạo thành mạng lưới tế bào thần kinh.

     C. rải rác trong cơ thể và liên hệ với nhau qua sợi thần kinh tạo thành mạng lưới tế bào thần kinh.

     D. phân bố tập trung ở một số vùng trong cơ thể và liên hệ với nhau qua sợi thần kinh tạo thành mạng lưới tế bào thần kinh.

Câu 12: Phản xạ phức tạp thường là

     A. phản xạ có điều kiện, có sự tham gia của một số ít tế bào thần kinh trong đó có các tế bào vỏ não.

     B. phản xạ không điều kiện, có sự tham gia của một số lượng lớn tế bào thần kinh trong đó có các tế bào vỏ não.

     C. phản xạ có điều kiện, có sự tham gia của một số lượng lớn tế bào thần kinh trong đó có các tế bào tuỷ sống.

     D. phản xạ có điều kiện, có sự tham gia của một số lượng lớn tế bào thần kinh trong đó có các tế bào vỏ não.

Câu 13: Tại sao hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có thể trả lời cục bộ (như co 1 chân) khi bị kích thích ?

A. Số lượng tế bào thần kinh tăng lên.         

B. Mỗi hạch là 1 trung tâm điều khiển 1 vùng xác định của cơ th

C. Do các tế bào thần kinh trong hạch nằm gần nhau.

     D. Các hạch thần kinh liên hệ với nhau.

Câu 14: Hệ thần kinh dạng ống gặp ở động vật nào?

     A. Cá, lưỡng cư, bò sát,chim, thú.             

     B. Cá,lưỡng cư, bò sát, chim, thú, giun đốt.

     C. Cá,lưỡng cư, bò sát, chim, thú, thân mềm.

     D. Cá,lưỡng cư, bò sát, chim, thú, giun tròn.

Câu 15: Các dạng hệ thần kinh ở động vật, có chiều hướng tiến hóa theo trình tự sau:

A. Hạchàlướiàống.                                 

B. Lướiàhạchàống.

C. Ốngàlướiàhạch.                                 

D. Hạchàốngàlưới.

Câu 16: Côn trùng có hệ thần kinh nào tiếp nhận kích thích từ các giác quan và điều khiển các hoạt động phức tạp của cơ thể?

     A. Hạch não.             

B. Hạch lưng.                       

C. Hạch bụng.                

D. Hạch ngực.

Câu 17: Phản xạ đơn giản thường là:

     A. Phản xạ không điều kiện, thực hiện trên cung phản xạ được tạo bởi một số lượng lớn tế bào thần kinh và thường do tuỷ sống điều khiển.

     B. Phản xạ không điều kiện, thực hiện trên cung phản xạ được tạo bởi một số ít tế bào thần kinh và thường do não bộ điều khiển.

     C. Phản xạ không điều kiện, thực hiện trên cung phản xạ được tạo bởi một số ít tế bào thần kinh và thường do tuỷ sống điều khiển.

     D. Phản xạ có điều kiện, thực hiện trên cung phản xạ được tạo bởi một số lượng lớn tế bào thần kinh và thường do tuỷ sống điều khiển.

Câu 18: Hệ thần kinh dạng ống gồm có

A. thần kinh trung ương và thần kinh ngoại  biên.             

B. não bộ và dây thần kinh não.

C. tủy  sống và dây thần kinh  tủy.                                    

D. não bộ và tủy sống.

Câu 19: Ý nào không đúng với phản xạ không điều kiện?

     A. Thường do tuỷ sống điều khiển.            

     B. Di truyền được, đặc trưng cho loài.

     C. Có số lượng tế bào không hạn chế.

D. Mang tính bẩm sinh và bền vững.

Câu 20: Ý nào không đúng đối với phản xạ?

     A. Phản xạ chỉ có ở những sinh vật có hệ thần kinh.

     B. Phản xạ được thực hiện nhờ cung phản xạ.

     C. Phản xạ được coi là một dạng điển hình của cảm ứng.

     D. Phản xạ là khái niệm rộng hơn cảm ứng.

Câu 21: Cho các phản xạ ở người

1.Người tham gia giao thông dừng lại khi gặp đèn đỏ.

2. Ăn cơm tiết nước bọt.

3.Trời lạnh mặc áo ấm.            

4. Trời nắng nóng đổ mồ hôi

Có bao nhiêu phản xạ đơn giản?

     A. 0.                                                  

B. 1.            

C. 2.            

D. 3.

Câu 22: Cho các phản xạ sau:

1.Người tham gia giao thông dừng lại khi gặp đèn đỏ.

2. Ăn cơm tiết nước bọt.

3. Em bé co ngón tay lại khi bị kim châm.             

4. Trời nắng nóng đổ mồ hôi

Có bao nhiêu phản xạ có điều kiện?

     A. 0                               

B. 1                       

C. 2                                

D. 3

 

86 Nhận xét

 1. Nguyễn Minh Tài lớp 11t5
  Câu 1 C
  Câu 2 D
  Câu 3 B
  Câu 4 D
  Câu 5 C
  Câu 6 A
  Câu 7 A
  Câu 8 A
  Câu 9 B
  Câu 10 A
  Câu 11 C
  Câu 12 D
  Câu 13 B
  Câu 14 A
  Câu 15 B
  Câu 16 A
  Câu 17 C
  Câu 18 A
  Câu 19 C
  Câu 20 C
  Câu 21 C
  Câu 22 B

  Trả lờiXóa
 2. 11t5
  Bài 26
  Câu 1 C
  Câu 2 D
  Câu 3 B
  Câu 4 D
  Câu 5 C
  Câu 6 A
  Câu 7 A
  Câu 8 A
  Câu 9 B
  Câu 10 A
  Câu 11 C
  Câu 12 D
  Câu 13 B
  Câu 14 A
  Câu 15 B
  Câu 16 A
  Câu 17 C
  Câu 18 A
  Câu 19 C
  Câu 20 C
  Câu 21 C
  Câu 22 B

  Trả lờiXóa
 3. Lâm Đăng 11t5
  1C, 2D, 3B, 4D, 5C, 6A, 7A, 8A, 9B, 10A, 11C, 12D, 13B, 14A, 15B, 16A, 17C, 18A, 19C, 20C, 21C, 22C

  Trả lờiXóa
 4. Lê Trần Bảo Trân lớp 11t5
  Bài 26
  Câu 1 C
  Câu 2 D
  Câu 3 B
  Câu 4 D
  Câu 5 C
  Câu 6 A
  Câu 7 A
  Câu 8 A
  Câu 9 B
  Câu 10 A
  Câu 11 C
  Câu 12 D
  Câu 13 B
  Câu 14 A
  Câu 15 B
  Câu 16 A
  Câu 17 C
  Câu 18 A
  Câu 19 C
  Câu 20 C
  Câu 21 C
  Câu 22 B.

  Trả lờiXóa
 5. Lê Văn Tân lớp 11t5lúc 15:13 29 tháng 12, 2021

  Bài 26
  Câu 1 C
  Câu 2 D
  Câu 3 B
  Câu 4 D
  Câu 5 C
  Câu 6 A
  Câu 7 A
  Câu 8 A
  Câu 9 B
  Câu 10 A
  Câu 11 C
  Câu 12 D
  Câu 13 B
  Câu 14 A
  Câu 15 B
  Câu 16 A
  Câu 17 C
  Câu 18 A
  Câu 19 C
  Câu 20 C
  Câu 21 C
  Câu 22 B

  Trả lờiXóa
 6. Bài 26 Từ Phúc Hậu 11T5
  Câu 1 C
  Câu 2 D
  Câu 3 B
  Câu 4 D
  Câu 5 C
  Câu 6 A
  Câu 7 A
  Câu 8 A
  Câu 9 B
  Câu 10 A
  Câu 11 C
  Câu 12 D
  Câu 13 B
  Câu 14 A
  Câu 15 B
  Câu 16 A
  Câu 17 C
  Câu 18 A
  Câu 19 C
  Câu 20 C
  Câu 21 C
  Câu 22 B

  Trả lờiXóa
 7. Nguyễn Hoàng Anh
  Bài 26
  Câu 1 C
  Câu 2 D
  Câu 3 B
  Câu 4 D
  Câu 5 C
  Câu 6 A
  Câu 7 A
  Câu 8 A
  Câu 9 B
  Câu 10 A
  Câu 11 C
  Câu 12 D
  Câu 13 B
  Câu 14 A
  Câu 15 B
  Câu 16 A
  Câu 17 C
  Câu 18 A
  Câu 19 C
  Câu 20 C
  Câu 21 C
  Câu 22 B
  11T5

  Trả lờiXóa
 8. Lê Thị Phương Trúc 11t5
  Câu 1 C
  Câu 2 D
  Câu 3 B
  Câu 4 D
  Câu 5 C
  Câu 6 A
  Câu 7 A
  Câu 8 A
  Câu 9 B
  Câu 10 A
  Câu 11 C
  Câu 12 D
  Câu 13 B
  Câu 14 A
  Câu 15 B
  Câu 16 A
  Câu 17 C
  Câu 18 A
  Câu 19 C
  Câu 20 C
  Câu 21 C
  Câu 22 B

  Trả lờiXóa
 9. Phạm Thị Thảo Vy 11t5
  Câu 1 C
  Câu 2 D
  Câu 3 B
  Câu 4 D
  Câu 5 C
  Câu 6 A
  Câu 7 A
  Câu 8 A
  Câu 9 B
  Câu 10 A
  Câu 11 C
  Câu 12 D
  Câu 13 B
  Câu 14 A
  Câu 15 B
  Câu 16 A
  Câu 17 C
  Câu 18 A
  Câu 19 C
  Câu 20 C
  Câu 21 C
  Câu 22 B

  Trả lờiXóa
 10. Nguyễn Tú Anh 11T5
  1C.
  2D.
  3B.
  4D.
  5C.
  6A.
  7A.
  8A.
  9B.
  10A.
  11C.
  12D.
  13B.
  14A.
  15B.
  16A.
  17C.
  18A.
  19C.
  20C.
  21C.
  22B

  Trả lờiXóa
 11. Nguyễn Thị Bích Huyền
  11T5
  1C
  2D
  3B
  4D
  5C
  6A
  7A
  8A
  9B
  10A
  11C
  12D
  13B
  14A
  15B
  16A
  17C
  18A
  19C
  20C
  21C
  22B

  Trả lờiXóa
 12. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 13. Lê tiểu minh lớp 11t5
  Câu 1 C
  Câu 2 D
  Câu 3 B
  Câu 4 D
  Câu 5 C
  Câu 6 A
  Câu 7 A
  Câu 8 A
  Câu 9 B
  Câu 10 A
  Câu 11 C
  Câu 12 D
  Câu 13 B
  Câu 14 A
  Câu 15 B
  Câu 16 A
  Câu 17 C
  Câu 18 A
  Câu 19 C
  Câu 20 C
  Câu 21 C
  Câu 22 B

  Trả lờiXóa
 14. Nguyễn Lê Thị Kim Chi 11T5
  1C 2D 3B 4D 5C 6A 7A 8A 9B 10A 11C 12D 13B 14A 15B 16A 17C 18A 19C 20C 21C 22C

  Trả lờiXóa
 15. Phạm Thiên Trường 11t5
  1C
  2D
  3B
  4D
  5C
  6A
  7A
  8A
  9B
  10A
  11C
  12D
  13B
  14A
  15B
  16A
  17C
  18A
  19C
  20C
  21C
  22B

  Trả lờiXóa
 16. Nguyễn hữu hạnh 11T5
  Bài 26
  Câu 1 C
  Câu 2 D
  Câu 3 B
  Câu 4 D
  Câu 5 C
  Câu 6 A
  Câu 7 A
  Câu 8 A
  Câu 9 B
  Câu 10 A
  Câu 11 C
  Câu 12 D
  Câu 13 B
  Câu 14 A
  Câu 15 B
  Câu 16 A
  Câu 17 C
  Câu 18 A
  Câu 19 C
  Câu 20 C
  Câu 21 C
  Câu 22 B

  Trả lờiXóa
 17. Nguyễn Ngọc Trúc Nguyên. 11T5
  Câu 1 C
  Câu 2 D
  Câu 3 B
  Câu 4 D
  Câu 5 C
  Câu 6 A
  Câu 7 A
  Câu 8 A
  Câu 9 B
  Câu 10 A
  Câu 11 C
  Câu 12 D
  Câu 13 B
  Câu 14 A
  Câu 15 B
  Câu 16 A
  Câu 17 C
  Câu 18 A
  Câu 19 C
  Câu 20 C
  Câu 21 C
  Câu 22 B

  Trả lờiXóa
 18. Nguyễn Hoàng Tài 11t5

  1C 2D 3B 4D 5C 6A 7A 8A 9B 10A 11C 12D 13B 14A 15B 16A 17C 18A 19C 20C 21C 22B.

  Trả lờiXóa
 19. Lê Thị Ngọc Thu 11t5
  1C 2D 3B 4D 5C 6A 7A 8A 9B 10A 11C 12D 13B 14A 15B 16A 17C 18A 19C 20C 21C 22B

  Trả lờiXóa
 20. Nguyễn Dĩ Khang 11t5
  1C 2D 3B 4D 5C 6A 7A 8A 9B 10A 11C 12D 13B 14A 15B 16A 17C 18A 19C 20C 21C 22B

  Trả lờiXóa
 21. Lưu Ngọc Gia Hân. 11t5
  1C 2D 3B 4D 5C 6A 7A 8A 9B 10A 11C 12D 13B 14A 15B 16A 17C 18A 19C 20C 21C 22B

  Trả lờiXóa
 22. Trần Thanh Lực 11t5 bài 26 1C 2D 3B 4D 5C 6A 7A 8A 9B 10A 11C 12D 13B 14A 15B 16A 17C 18A 19C 20C 21C 22B

  Trả lờiXóa
 23. Bài 26
  Câu 1 C
  Câu 2 D
  Câu 3 B
  Câu 4 D
  Câu 5 C
  Câu 6 A
  Câu 7 A
  Câu 8 A
  Câu 9 B
  Câu 10 A
  Câu 11 C
  Câu 12 D
  Câu 13 B
  Câu 14 A
  Câu 15 B
  Câu 16 A
  Câu 17 C
  Câu 18 A
  Câu 19 C
  Câu 20 C
  Câu 21 C
  Câu 22 B
  NGUYỄN HOÀNG LÂM 11T5

  Trả lờiXóa
 24. Em tên là Nguyễn Hoàng Huy Thái và là học sinh lớp 11t5
  Câu 1C, Câu 2 D, Câu 3 B, Câu 4 D, Câu 5 C, Câu 6 A, Câu 7 A, Câu 8 A, Câu 9 B, Câu 10 A, Câu 11 C, Câu 12 D, Câu 13 B, Câu 14 A, Câu 15 B, Câu 16 A, Câu 17 C, Câu 18 A, Câu 19 C, Câu 20 C, Câu 21 C, Câu 22 B

  Trả lờiXóa
 25. Nguyễn Hoàng Diễm My lớp 11t5
  Bài 26
  Câu 1 C
  Câu 2 D
  Câu 3 B
  Câu 4 D
  Câu 5 C
  Câu 6 A
  Câu 7 A
  Câu 8 A
  Câu 9 B
  Câu 10 A
  Câu 11 C
  Câu 12 D
  Câu 13 B
  Câu 14 A
  Câu 15 B
  Câu 16 A
  Câu 17 C
  Câu 18 A
  Câu 19 C
  Câu 20 C
  Câu 21 C
  Câu 22 B

  Trả lờiXóa
 26. Nguyễn Đoàn Minh Thư 11t5. 1C 2D 3D 5C 6A 7A 8A 9B 10A 11C 12D 13B 14A 15B 16A 17C 18A 19C 20C 21C 22B

  Trả lờiXóa
 27. Nguyễn Duy Tấn lớp 11t5. 1c 2d 3b 4d 5c 6a 7a 8a 9b 10a 11c 12d 13b 14a 15b 16a 17c 18a 19c 20c 21c 22b

  Trả lờiXóa
 28. Nguyễn Minh Nhật 11t5lúc 18:10 30 tháng 12, 2021

  1C, 2D, 3B, 4D, 5C, 6A, 7A, 8A, 9B, 10C, 11C, 12D, 13B, 14A, 15B, 16A, 17A, 18A, 19C, 20C, 21C, 22C.

  Trả lờiXóa
 29. Nguyễn Lâm Khả Tú 11T5

  Câu 1 C
  Câu 2 D
  Câu 3 B
  Câu 4 D
  Câu 5 C
  Câu 6 A
  Câu 7 A
  Câu 8 A
  Câu 9 B
  Câu 10 A
  Câu 11 C
  Câu 12 D
  Câu 13 B
  Câu 14 A
  Câu 15 B
  Câu 16 A
  Câu 17 C
  Câu 18 A
  Câu 19 C
  Câu 20 C
  Câu 21 C
  Câu 22 B

  Trả lờiXóa
 30. Nguyễn Ngọc Phương Vy lớp 11t5
  1C, 2D, 3B, 4D, 5C, 6A, 7A, 8A, 9B, 10A, 11C, 12D, 13B, 14A, 15B, 16A, 17A, 18A, 19C, 20C, 21C, 22B.

  Trả lờiXóa
 31. Trần Thị Loan lớp 11t5: 1C, 2B, 3B, 4D, 5C, 6A, 7A, 8A, 9B, 10A, 11C, 12D, 13B, 14A, 15B, 16D, 17A, 18A, 19C, 20C, 21B, 22B

  Trả lờiXóa
 32. Nguyễn Thị Nhạn lớp 11t5
  1A 2D 3B 4D 5C 6A 7A 8A 9B 10A 11C 12D 13B 14A 15B 17C 18A 19C 20C 21C 22B

  Trả lờiXóa
 33. Bài 26
  Câu 1 C
  Câu 2 D
  Câu 3 B
  Câu 4 D
  Câu 5 C
  Câu 6 A
  Câu 7 A
  Câu 8 A
  Câu 9 B
  Câu 10 A
  Câu 11 C
  Câu 12 D
  Câu 13 B
  Câu 14 A
  Câu 15 B
  Câu 16 A
  Câu 17 C
  Câu 18 A
  Câu 19 C
  Câu 20 C
  Câu 21 C
  Câu 22 B
  NGUYỄN NGỌC NHƯ 11T5

  Trả lờiXóa
 34. Nguyễn Thị Diễm Huỳnh 11t5
  1A
  2B
  3A
  4B
  5A
  6D
  7 C
  8C
  9D
  10C
  11D
  12D
  13D
  14A 15C
  16A
  17D
  18D 19D
  20D
  21C 22D
  23B
  24D 25A
  26D

  Trả lờiXóa
 35. Nguyễn Hoàng Kim Ngân lớp 11t5
  Câu 1C, Câu 2 D, Câu 3 B, Câu 4 D, Câu 5 C, Câu 6 A, Câu 7 A, Câu 8 A, Câu 9 B, Câu 10 A, Câu 11 C, Câu 12 D, Câu 13 B, Câu 14 A, Câu 15 B, Câu 16 A, Câu 17 C, Câu 18 A, Câu 19 C, Câu 20 C, Câu 21 C, Câu 22 B

  Trả lờiXóa
 36. Nguyễn Huỳnh Ngân 11t5
  1C 2D 3B 4D 5C 6A 7A 8A 9B 10A 11C 12D 13B 14A 15B 16A 17C 18A 19C 20C 21C 22C

  Trả lờiXóa
 37. Nguyễn Thị Diễm Huỳnh 11t5
  1C
  2D
  3B
  4D
  5C
  6A
  7A
  8A
  9B
  10A
  11C
  12D
  13B
  14A
  15B
  16A
  17C
  18A
  19C
  20C
  21C
  22B

  Trả lờiXóa
 38. Câu 1:c
  Câu 2:d
  Câu 3:b
  Câu 4:d
  Câu 5:c
  Câu 6:a
  Câu 7:a
  Câu 8:a
  Câu 9:b
  Câu 10:a
  Câu 11:c
  Câu 12:d
  Câu 13:b
  Câu 14 :a
  Câu 15:b
  Câu 16:a
  Câu 17 :c
  Câu 18:a
  Câu 19:c
  Câu 20 :c
  Câu 21:c
  Câu 22:b
  Nguyễn Ngọc Bích Trâm 11t5

  Trả lờiXóa
 39. Lớp 11t5
  1C 2D 3B 4D 5C 6A 7A 8A 9B 10A 11C 12D 13B 14A 15B 16A 17C 18A 19C 20C 21C 22C

  Trả lờiXóa
 40. Trần Thị Kim Ngân 11T4
  1C 2D 3B 4D 5C 6A 7A 8A 9B 10A 11C 12D 13B 14A 15B 16A 17C 18A 19C 20C

  Trả lờiXóa
 41. Nguyễn Võ Lan Anh 11T4
  1C 2D 3B 4D 5C 6A 7A 8A 9B 10A 11C 12D 13B 14A 15B 16A 17C 18A 19C 20C

  Trả lờiXóa
 42. Lương Trung Kiên 11t5
  1C
  2D
  3B
  4D
  5C
  6A
  7A
  8A
  9B
  10A
  11C
  12D
  13B
  14A
  15B
  16A
  17C
  18A
  19C
  20C
  21C
  22B

  Trả lờiXóa
 43. Nguyễn Thị Mỹ Tiên 11T4
  1C 2D 3B 4D 5C 6A 7A 8A 9B 10A 11C 12D 13B 14A 15B 16A 17C 18A 19C 20C

  Trả lờiXóa
 44. Nguyễn Quốc Khánh 11t4
  1C 2D 3B 4D 5C 6A 7A 8A 9B 10A 11C 12D 13B 14A 15B 16A 17C 18A 19C 20C

  Trả lờiXóa
 45. Bài 26 huỳnh như 11t5
  Câu 1 C
  Câu 2 D
  Câu 3 B
  Câu 4 D
  Câu 5 C
  Câu 6 A
  Câu 7 A
  Câu 8 A
  Câu 9 B
  Câu 10 A
  Câu 11 C
  Câu 12 D
  Câu 13 B
  Câu 14 A
  Câu 15 B
  Câu 16 A
  Câu 17 C
  Câu 18 A
  Câu 19 C
  Câu 20 C
  Câu 21 C
  Câu 22 B

  Trả lờiXóa
 46. Nguyễn Ngọc Mỹ 11t4.
  1C 2D 3B 4D 5C 6A 7A 8A 9B 10A 11C 12D 13B 14A 15B 16A 17C 18A 19C 20C

  Trả lờiXóa
 47. Nguyễn Ngọc Tuấn lớp 11T4
  1C 2D 3B 4D 5C 6A 7A 8A 9B 10A 11C 12D 13B 14A 15B 16A 17C 18A 19C 20D 21C 22B

  Trả lờiXóa
 48. Nguyễn Thị Thảo Quyên 11T4
  1C 2D 3B 4D 5C 6A 7A 8A 9B 10A 11C 12D 13B 14A 15B 16A 17C 18A 19C 20C

  Trả lờiXóa
 49. Nguyễn Thị Kim Ái lớp 11T4
  1C 2D 3B 4D 5C 6A 7A 8A 9B 10A 11C 12D 13B 14A 15B 16A 17C 18A 19C 20D 21C 22B

  Trả lờiXóa
 50. Nguyễn Thanh Ngân 11t4
  1C 2D 3B 4D 5C 6A 7A 8A 9B 10A 11C 12D 13B 14A 15B 16A 17C 18A19C 20C

  Trả lờiXóa
 51. Hồ Quỳnh Như 11 t4
  Bài 26
  Câu 1 C
  Câu 2 D
  Câu 3 B
  Câu 4 D
  Câu 5 C
  Câu 6 A
  Câu 7 A
  Câu 8 A
  Câu 9 B
  Câu 10 A
  Câu 11 C
  Câu 12 D
  Câu 13 B
  Câu 14 A
  Câu 15 B
  Câu 16 A
  Câu 17 C
  Câu 18 A
  Câu 19 C
  Câu 20 C
  Câu 21 C
  Câu 22 B

  Trả lờiXóa
 52. Nguyễn Thị Huỳnh Giao 11t5
  Bài 26
  Câu 1 C
  Câu 2 D
  Câu 3 B
  Câu 4 D
  Câu 5 C
  Câu 6 A
  Câu 7 A
  Câu 8 A
  Câu 9 B
  Câu 10 A
  Câu 11 C
  Câu 12 D
  Câu 13 B
  Câu 14 A
  Câu 15 B
  Câu 16 A
  Câu 17 C
  Câu 18 A
  Câu 19 C
  Câu 20 C
  Câu 21 C
  Câu 22 B

  Trả lờiXóa
 53. 1C 2D 3B 4D 5C 6A 7A 8A 9B 10A 11C 12D 13B 14A 15B 16A 17C 18A 19C 20D 21C 22B
  Nguyễn Thị Kim Duyên 11T4

  Trả lờiXóa
 54. Phan Thị Kim Xuyến 11T4
  1C 2D 3B 4D 5C 6A 7A 8A 9B 10A 11C 12D 13B 14A 15B 16A 17C 18A 19C 20D 21C 22B

  Trả lờiXóa
 55. NGUYỄN MINH NHỰT 11T4
  1C 2D 3B 4D 5C 6A 7A 8A 9B 10A 11C 12D 13B 14A 15B 16A 17C 18A 19C 20D 21C 22B

  Trả lờiXóa
 56. Phạm Mai Thi 11T4
  1C 2D 3B 4D 5C 6A 7A 8A 9B 10A 11C 12D 13B 14A 15B 16A 17C 18A 19C 20C

  Trả lờiXóa
 57. Nguyễn Thanh Ngân 11T4
  1C 2D 3B 4D 5C 6A 7A 8A 9B 10A 11C 12D 13B 14A 15B 16A 17C 18A 19C 20C

  Trả lờiXóa
 58. Nguyễn Thị Như Ngọc 11t4
  1c 2d 3b 4d 5c 6a 7a 8a 9b 10a 11c 12d 13b 14a 15b 16a 17c 18a 19c 20d

  Trả lờiXóa
 59. Lê Ngọc Nhi – 11t4
  1C 2B 3B 4D 5C 6A 7A 8A 9B 10A 11C 12D 13B 14A 15B 16A 17C 18A 19C 20D 21C 22B

  Trả lờiXóa
 60. Lương Kim Anh lớp 11T4
  1c
  2b
  3b
  4d
  5c
  6a
  7a
  8a
  9b
  10a
  11c
  12d
  13b
  14a
  15b
  16b
  17c
  18a
  19c
  20d
  21c
  22b

  Trả lờiXóa
 61. Nguyễn Thành Được 11t4
  1c. 2d. 3b. 4d. 5c. 6a. 7a. 8a. 9b. 10a. 11c. 12b. 13b. 14a. 15b. 16a. 17c. 18a. 19c. 20c

  Trả lờiXóa
 62. Nguyễn Thị Khánh Huyền lớp 11t4
  1.C
  2.B
  3.B
  4.D
  5.D
  6.A
  7.A
  8.A
  9.B
  10.C
  11.A
  12.B
  13.B
  14.C
  15.B
  16.A
  17.A
  18.A
  19.C
  20.C
  21.C
  22.B

  Trả lờiXóa
 63. Ngọc Anh 1c 2d 3d 4d 5c 6a 7a 8a 9b 10a 11 c 12 d 13b 14a 15b16a 17c 18a 19c 20c 21c 22b

  Trả lờiXóa
 64. Nguyễn Mỹ Yến 11T4
  1C 2D 3B 4D 5C 6A 7A 8A 9B 10A 11C 12D 13B 14A 15B 16A 17C 18A 19C 20C 21C 22B

  Trả lờiXóa
 65. Nguyễn Phượng Lê 11t4
  1c
  2d
  3b
  4d
  5c
  6a
  7a
  8a
  9b
  10a
  11c
  12d
  13b
  14a
  15b
  16a
  17c
  18a
  19c
  20c
  21c
  22b

  Trả lờiXóa
 66. Trần Thanh Nam 11t4
  1c. 2d. 3b. 4d. 5c. 6a. 7a. 8a. 9b. 10a. 11c. 12b. 13b. 14a. 15b. 16a. 17c. 18a. 19c. 20c

  Trả lờiXóa
 67. Bài 26 1c. 2d. 3b. 4d. 5c. 6a. 7a. 8a. 9b. 10a. 11c. 12b. 13b. 14a. 15b. 16a. 17c. 18a. 19c. 20c

  Trả lờiXóa
 68. CẨM QUYÊN 11T4
  1C
  2D
  3B
  4D
  5C
  6A
  7A
  8A
  9B
  10A
  11C
  12D
  13B
  14A
  15B
  16A
  17C
  18A
  19C
  20C
  21C
  22B

  Trả lờiXóa
 69. Nguyễn Phan Thái Thuận 11t4lúc 09:53 31 tháng 12, 2021

  1c. 2d. 3b. 4d. 5c. 6a. 7a. 8a. 9b. 10a. 11c. 12b. 13b. 14a. 15b. 16a. 17c. 18a. 19c. 20c

  Trả lờiXóa
 70. Võ Vân Nhi 11t4
  1C
  2B
  3B
  4D
  5C
  6A
  7A
  8A
  9B
  10C
  11C
  12D
  13B
  14A
  15B
  16A
  17C
  18A
  19C
  20D
  21C
  22B

  Trả lờiXóa
 71. Nguyễn Thị Thùy Trang 11T4
  1C 2D 3B 4D 5B 6A 7A 8A 9B 10A 11C 12D 13B 14A 15B 16A 17C 18A 19C 20C 21C 22B

  Trả lờiXóa
 72. Võ Thị Anh Thư 11t4
  1_c
  2_d
  3_b
  4_d
  5_c
  6_a
  7_a
  8_a
  9_b
  10_a
  11_c
  12_d
  13_b
  14_a
  15_b
  16_a
  17_c
  18_a
  19_c
  20_c
  21_c
  22_b

  Trả lờiXóa
 73. Nguyễn Thành Thành Bài 26 1c. 2d. 3b. 4d. 5c. 6a. 7a. 8a. 9b. 10a. 11c. 12b. 13b. 14a. 15b. 16a. 17c. 18a. 19c. 20c

  Trả lờiXóa
 74. Tạ Quốc Tuấn 11T4
  1C 2B 3B 4D 5C 6A 7A 8A 9B 10A 11C 12D 13B 14A 15B 16A 17C 18A 19C 20C 21C 22B

  Trả lờiXóa
 75. Nguyễn Thị Như Quỳnh Loan11T4
  Bài 26.
  1C 2D 3B 4D 5C 6A 7A 8A 9B 10A 11C 12D 13B 14A 15B 16A 17C 18A 19C 20C 21C 22B.

  Trả lờiXóa
 76. Nguyễn Vũ Thanh /11T4
  Bài 26:
  1C
  2D
  3B
  4D
  5C
  6A
  7A
  8A
  9B
  10A
  11C
  12B
  13B
  14A
  15B
  16A
  17C
  18A
  19C
  20C

  Trả lờiXóa
 77. Đào Huỳnh Như lớp 11t4: 1C, 2B, 3B, 4D, 5C, 6A, 7A, 8A, 9B, 10A, 11C, 12D, 13B, 14A, 15B, 16D, 17A, 18A, 19C, 20C, 21B, 22B

  Trả lờiXóa
 78. Nguyễn Thị Lan Anh 11t4
  1c
  2d
  3b
  4d
  5c
  6a
  7a
  8a
  9b
  10a
  11c
  12d
  13b
  14a
  15b
  16a
  17c
  18a
  19c
  20c
  21c
  22c

  Trả lờiXóa
 79. Nguyễn Kiều Mỹ 11t4. 1c 2d 3b 4db5c 6a 7a 8a 9b 10a 11c 12d 13b 14a 15b 16ab17c 18a 19c 20c 21c 22b

  Trả lờiXóa
 80. Nguyễn Thị Ngọc Hân 11T4
  1C 2D 3B 4D 5C 6A 7A 8A 9B 10A 11C 12D 13B 14A 15B 16A 17C 18A 19C 20D 21C 22B

  Trả lờiXóa
 81. Phạm Khánh Duy 11t4
  Bài 26 1c. 2d. 3b. 4d. 5c. 6a. 7a. 8a. 9b. 10a. 11c. 12b. 13b. 14a. 15b. 16a. 17c. 18a. 19c. 20c

  Trả lờiXóa
 82. bài 26 Nguyễn Thị Anh Thư lớp 11t4
  1C 2D 3B 4D 5C 6A 7A 8A 9B 10A 11C 12D 13B 14A 15B 16A 17C 18A 19C 20D 21C 22B

  Trả lờiXóa
 83. Lâm Thiên Bảo 11t4
  Bài 26:
  1C
  2D
  3B
  4D
  5C
  6A
  7A
  8A
  9B
  10A
  11C
  12B
  13B
  14A
  15B
  16A
  17C
  18A
  19C
  20C

  Trả lờiXóa
 84. Nguyễn Ngọc Nhi 11t4
  1C 2D 3B 4D 5C 6A 7A 8A 9B 10A 11C 12D 13B 14A 15B 16A 17C 18A 19C 20C

  Trả lờiXóa
 85. Nguyễn Thị Tú Sương 11T4
  1C 2D 3B 4D 5C 6A 7A 8A 9B 10A 11C 12D 13B 14A 15B 16A 17C 18A 19C 20C

  Trả lờiXóa
 86. Nhan Quốc Đạt 11T4
  1D 2C 3B 4D 5C 6A 7A 8A 9B 10A 11C 12B 13D 14A 15A 16B 17C 18A 19C 20C

  Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok