Trắc Nghiệm Sinh Học 11- Bài 27 Cảm Ứng Ở Động Vật (Tiếp Theo)

Câu 1: Ở động vật, cảm ứng là:

A. Là khả năng tiếp nhận và đáp ứng các kích thích của môi trường, giúp cơ thể tồn tại và phát triển.

B. Các phản xạ không điều kiện giúp bảo vệ cơ thể.

C. Các phản xạ có điều kiện giúp cơ thể thích nghi với môi trường.

D. A và B đúng.

Câu 2: Cảm ứng ở động vật là ?

A. Phản ứng lại các kích thích của một số tác nhân môi trường sống đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.

B. Phản ứng lại các kích thích của môi trường sống, đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.

C. Phản ứng lại các kích thích định hướng của môi trường sống đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển

D. Phản ứng lại các kích thích vô định hướng của môi trường sống đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển

Câu 3: Đặc điểm cảm ứng ở động vật là xảy ra

A. nhanh, dễ nhận thấy    

B. chậm, khó nhận thấy

C. nhanh, khó nhận thấy    

D. chậm, dễ nhận thấy

Câu 4: Tốc độ cảm ứng của động vật so với cảm ứng ở thực vật như thế nào ?

A. Diễn ra chậm hơn nhiều

B. Diễn ra nhanh hơn

C. Diễn ra ngang bằng

D. Diễn ra chậm hơn một chút

Câu 5: Tính cảm ứng ở động vật đơn bào xảy ra nhờ:

A. Trạng thái co rút của nguyên sinh chất.

B. Hoạt động của hệ thẩn kinh.

C. Hoạt động của thể dịch.

D. Hệ thống nước mô bao quanh tế bào.

Câu 5: Hình thức cảm ứng đơn giản nhất ở động vật là

A. Di chuyển cơ thể hướng tới hoặc tránh xa kích thích

B. Co rúm toàn thân

C. Phản ứng định khu

D. Phản ứng bằng cơ chế phản xạ

Câu 6: Phản xạ là

A. Phản ứng của cơ thể trả lời lại các kích thích bên ngoài hoặc bên trong cơ thể

B. Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh chỉ trả lời các kích thích bên trong của cơ thể.

C. Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh chỉ trả lời các kích thích bên ngoài cơ thể

D. Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh trả lời các kích thích bên ngoài hoặc bên trong cơ thể

Câu 7: Hình thức cảm ứng của hệ động vật có hệ thần kinh được gọi chung là

A. Tập tính

B. Vận động cảm ứng

C. Đáp ứng kích thích

D. Phản xạ

Câu 8: Quan sát hình dưới đây và cho biết cung phản xạ tự vệ ở người gồm các thành phần nào?A. Cơ quan thụ cảm , tủy sống, cơ quan phản ứng

B. Kích thích, cơ quan thụ cảm, đường dẫn truyền, tủy sống

C. Cơ quan thụ cảm, đường dẫn truyền, tủy sống, cơ quan phản ứng

D. Kích thích, cơ quan thụ cảm, đường dẫn truyền, tủy sống, cơ quan phản ứng

Câu 9: Cung phản xạ diễn ra theo trật tự nào ?

A. Cơ, tuyến → thụ quan hoặc cơ quan thụ cảm → Hệ thần kinh

B. Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm → cơ, tuyến → hệ thần kinh

C. Hệ thần kinh → thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm → cơ, tuyến

D. Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm → hệ thần kinh → cơ tuyến.

Câu 10: Phản xạ nào dưới đây là phản xạ không điều kiện

 A. Nghe thấy tiếng gọi tên mình liền quay đầu lại

B. Đi trên đường thấy 1 xác con vật chết liền tránh xa

C. Đi ngoài trời nắng, da đổ mồ hôi

D. Nghe thấy bài hát yêu thích thì hát theo.

Câu 11: Thuộc loại phản xạ không điều kiện là

 A. nghe tiếng gọi “chích chích”, gà chạy tới.

B. nhìn thấy quả chanh ta tiết nước bọt.

C. nhìn thấy con quạ bay trên trời, gà con nấp vào cánh gà mẹ.

D. hít phải bụi ta “hắt xì hơi”.

Câu 12: Đặc điểm nào sau đây không đúng với phản xạ không điều kiện?

A. Thường do tủy sống điều khiển

B. Di truyền được, đặc trưng cho loài

C. Mang tính bẩm sinh và bền vững

D. Có số lượng không hạn chế

Câu 13: Đặc điểm của phản xạ không điều kiện là?

A. Trung ương thần kinh nằm ở trụ não và tủy sống

B. Di truyền được, đặc trưng cho loài

C. Bền vững và không cần rèn luyện, củng cố

D. Cả A, B và C

Câu 14: “Khi tập thể dục, ta thấy nóng, đổ nhiều mồ hôi, ta tìm nơi để nghỉ ngơi và quạt cho mát” trong câu trên, có bao nhiêu phản xạ có điều kiện, bao nhiêu phản xạ không điều kiện?

 A. 2 PXKĐK; 2 PXCĐK

B. 2 PXKĐK; 1 PXCĐK

C. 1 PXKĐK; 2 PXCĐK

D. 3 PXKĐK; 1 PXCĐK


Câu 15: Cơ thể động vật đã xuất hiện tổ chức thần kinh, nhưng đáp ứng không hoàn toàn chính xác bằng cách co rút toàn thân, xảy ra ở:

A. Giáp xác

B. Cá.

C. Ruột khoang

D. Thân mềm.

Câu 16: Hệ thần kinh dạng lưới được thấy ở

A. Ruột khoang

B. Giun tròn

C. Thân mềm

D. Chân khớp

Câu 17: Hình thức cảm ứng ở động vật, được điều khiển bởi dạng thần kinh chuỗi, không xuất hiện ở:

A. Thân mềm

B. Giun đốt

C. Chân khớp

D. San hô

Câu 19: Động vật nào sau đây cảm ứng có sự tham gia của hệ thần kinh dạng chuỗi hạch?

A. Cá, lưỡng cư. 

B. Bò sát, chim, thú. 

C. Thuỷ tức. 

D. Giup dẹp, đỉa, côn trùng. 

Câu 20: Thuộc loại phản xạ có điều kiện là

A. ánh sáng chói chiểu vào mắt, ta nheo mắt lại

B. chuột túi mới sinh có thể tự bò vào túi mẹ

C. nghe tiếng sấm nổ ta giật mình

D. nghe gọi tên mình ta quay đầu về phía có tiếng gọi

Câu 21: Ý nào không đúng với đặc điểm của phản xạ có điều kiện?

A. Được hình thành trong quá trình sống và không bền vững

B. Không di truyền được, mang tính cá thể

C. Có số lượng hạn chế

D. Thường do vỏ não điều khiển

Câu 22: Đặc điểm của phản xạ có điều kiện là?

A. Được hình thành trong quá trình sống và không bền vững

B. Không di truyền được, mang tính cá thể.

C. Thường do vỏ não điều khiển

D. Cả 3 ý trên

Câu 23: Phản xạ của động vật có hệ thần kinh lưới khi bị kích thích là:

A. Duỗi thẳng cơ thể

B. Co toàn bộ cơ thể

C. Di chuyển đi chỗ khác

D. Co ở phần cơ thể bị kích thích

Câu 24: Ý nào không đúng với cảm ứng của ruột khoang?

A. Cảm ứng ở toàn bộ cơ thể.

B. Toàn bộ cơ thể co lại khi bị kích thích

C. Tiêu phí nhiều năng lượng

D. Tiêu phí ít năng lượng

Câu 25: Khác với tính cảm ứng của thủy tức,phản ứng của giun đất

A. Đã mang tính định khu và ít tiêu tốn năng lượng hơn

B. Chưa mang tính định khu nhưng chính xác hơn

C. Được thực hiện theo cơ chế phản xạ

D. Có cơ chế giống với phản ứng của các loài bò sát

Câu 26: Ý nào không đúng với đặc điểm của hệ thần kinh chuỗi hạch?

A. Số lượng tế bào thần kinh tăng so với thần kinh dạng lưới

B. Khả năng phối hợp giữa các tế bào thần kinh tăng lên

C. Phản ứng cục bộ, ít tiêu tốn năng lượng so với thần kinh dạng lưới.

D. Phản ứng toàn thân, tiêu tốn nhiều năng lượng so với thần kinh dạng lưới

 

84 Nhận xét

 1. Nguyễn Minh Tài lớp 11T5
  Câu 1 A
  Câu 2 B
  Câu 3 A
  Câu 4 B
  Câu 5 A
  Câu 6 D
  Câu 7 C
  Câu 8 C
  Câu 9 D
  Câu 10 C
  Câu 11 D
  Câu 12 D
  Câu 13 D
  Câu 14 A
  Câu 15 C
  Câu 16 A
  Câu 17 D
  Câu 18 D
  Câu 19 D
  Câu 20 D
  Câu 21 C
  Câu 22 D
  Câu 23 B
  Câu 24 D
  Câu 25 A
  Câu 26 D

  Trả lờiXóa
 2. Trần Nguyễn Thêm Lộc
  11t5
  Bài 27
  Câu 1 A
  Câu 2 B
  Câu 3 A
  Câu 4 B
  Câu 5 A
  Câu 6 D
  Câu 7 C
  Câu 8 C
  Câu 9 D
  Câu 10 C
  Câu 11 D
  Câu 12 D
  Câu 13 D
  Câu 14 A
  Câu 15 C
  Câu 16 A
  Câu 17 D
  Câu 18 D
  Câu 19 D
  Câu 20 D
  Câu 21 C
  Câu 22 D
  Câu 23 B
  Câu 24 D
  Câu 25 A
  Câu 26 D

  Trả lờiXóa
 3. Lâm Đăng 11t5 bài 27
  1A, 2B, 3A, 4B, 5A, 6D, 7C, 8C, 9D, 10C, 11D, 12D, 13D, 14A, 15C, 16A, 17D, 18D, 19D, 20D, 21C, 22D, 23B, 24D, 25A, 26D

  Trả lờiXóa
 4. Lê Trần Bảo Trân lớp 11t5
  Bài 27
  Câu 1 A
  Câu 2 B
  Câu 3 A
  Câu 4 B
  Câu 5 A
  Câu 6 D
  Câu 7 C
  Câu 8 C
  Câu 9 D
  Câu 10 C
  Câu 11 D
  Câu 12 D
  Câu 13 D
  Câu 14 A
  Câu 15 C
  Câu 16 A
  Câu 17 D
  Câu 18 D
  Câu 19 D
  Câu 20 D
  Câu 21 C
  Câu 22 D
  Câu 23 B
  Câu 24 D
  Câu 25 A
  Câu 26 D.

  Trả lờiXóa
 5. Lê Văn Tân lớp 11t5lúc 15:16 29 tháng 12, 2021

  Bài 27
  Câu 1 A
  Câu 2 B
  Câu 3 A
  Câu 4 B
  Câu 5 A
  Câu 6 D
  Câu 7 C
  Câu 8 C
  Câu 9 D
  Câu 10 C
  Câu 11 D
  Câu 12 D
  Câu 13 D
  Câu 14 A
  Câu 15 C
  Câu 16 A
  Câu 17 D
  Câu 18 D
  Câu 19 D
  Câu 20 D
  Câu 21 C
  Câu 22 D
  Câu 23 B
  Câu 24 D
  Câu 25 A
  Câu 26 D

  Trả lờiXóa
 6. Bài 27 Từ Phúc Hậu 11T5
  Câu 1 A
  Câu 2 B
  Câu 3 A
  Câu 4 B
  Câu 5 A
  Câu 6 D
  Câu 7 C
  Câu 8 C
  Câu 9 D
  Câu 10 C
  Câu 11 D
  Câu 12 D
  Câu 13 D
  Câu 14 A
  Câu 15 C
  Câu 16 A
  Câu 17 D
  Câu 18 D
  Câu 19 D
  Câu 20 D
  Câu 21 C
  Câu 22 D
  Câu 23 B
  Câu 24 D
  Câu 25 A
  Câu 26 D

  Trả lờiXóa
 7. Bài 27
  Nguyễn Hoàng Anh
  Câu 1 A
  Câu 2 B
  Câu 3 A
  Câu 4 B
  Câu 5 A
  Câu 6 D
  Câu 7 C
  Câu 8 C
  Câu 9 D
  Câu 10 C
  Câu 11 D
  Câu 12 D
  Câu 13 D
  Câu 14 A
  Câu 15 C
  Câu 16 A
  Câu 17 D
  Câu 18 D
  Câu 19 D
  Câu 20 D
  Câu 21 C
  Câu 22 D
  Câu 23 B
  Câu 24 D
  Câu 25 A
  Câu 26 D
  11T5

  Trả lờiXóa
 8. Lê Thị Phương Trúc
  11T5
  Câu 1 A
  Câu 2 B
  Câu 3 A
  Câu 4 B
  Câu 5 A
  Câu 6 D
  Câu 7 C
  Câu 8 C
  Câu 9 D
  Câu 10 C
  Câu 11 D
  Câu 12 D
  Câu 13 D
  Câu 14 A
  Câu 15 C
  Câu 16 A
  Câu 17 D
  Câu 18 D
  Câu 19 D
  Câu 20 D
  Câu 21 C
  Câu 22 D
  Câu 23 B
  Câu 24 D
  Câu 25 A
  Câu 26 D

  Trả lờiXóa
 9. Nguyễn Tú Anh 11T5
  1A.
  2B.
  3A.
  4B.
  5A.
  6D.
  7C.
  8C.
  9D.
  10C.
  11D.
  12D.
  13D.
  14A.
  15C.
  16A.
  17D.
  18D.
  19D.
  20D.
  21C.
  22D.
  23B.
  24D.
  25A.
  26D.

  Trả lờiXóa
 10. Nguyễn Thị Bích Huyền
  11T5
  1A
  2B
  3A
  4B
  5A
  6D
  7C
  8C
  9D
  10C
  11D
  12D
  13D
  14A
  15C
  16A
  17D
  18D
  19D
  20D
  21C
  22D
  23B
  24D
  25A
  26D

  Trả lờiXóa
 11. Lê tiểu minh lớp 11t5
  Câu 1 A
  Câu 2 B
  Câu 3 A
  Câu 4 B
  Câu 5 A
  Câu 6 D
  Câu 7 C
  Câu 8 C
  Câu 9 D
  Câu 10 C
  Câu 11 D
  Câu 12 D
  Câu 13 D
  Câu 14 A
  Câu 15 C
  Câu 16 A
  Câu 17 D
  Câu 18 D
  Câu 19 D
  Câu 20 D
  Câu 21 C
  Câu 22 D
  Câu 23 B
  Câu 24 D
  Câu 25 A
  Câu 26 D

  Trả lờiXóa
 12. Phạm Thị Thảo Vy 11t5
  Câu 1 A
  Câu 2 B
  Câu 3 A
  Câu 4 B
  Câu 5 A
  Câu 6 D
  Câu 7 C
  Câu 8 C
  Câu 9 D
  Câu 10 C
  Câu 11 D
  Câu 12 D
  Câu 13 D
  Câu 14 A
  Câu 15 C
  Câu 16 A
  Câu 17 D
  Câu 18 D
  Câu 19 D
  Câu 20 D
  Câu 21 C
  Câu 22 D
  Câu 23 B
  Câu 24 D
  Câu 25 A
  Câu 26 D

  Trả lờiXóa
 13. Nguyễn Lê Thị Kim Chi 11T5
  1A 2B 3A 4B 5A 6D 7C 8C 9D 10C 11D 12D 13D 14A 15C 16A 17D 18D 19D 20D 21C 22D 23B 24D 25A 26D

  Trả lờiXóa
 14. Phạm Thiên Trường 11t5
  1A
  2B
  3A
  4B
  5A
  6D
  7C
  8C
  9D
  10C
  11D
  12D
  13D
  14A
  15C
  16A
  17D
  18D
  19D
  20D
  21C
  22D
  23B
  24D
  25A
  26D

  Trả lờiXóa
 15. Nguyễn Hữu Hạnh 11T5
  Bài 27
  Câu 1 A
  Câu 2 B
  Câu 3 A
  Câu 4 B
  Câu 5 A
  Câu 6 D
  Câu 7 C
  Câu 8 C
  Câu 9 D
  Câu 10 C
  Câu 11 D
  Câu 12 D
  Câu 13 D
  Câu 14 A
  Câu 15 C
  Câu 16 A
  Câu 17 D
  Câu 18 D
  Câu 19 D
  Câu 20 D
  Câu 21 C
  Câu 22 D
  Câu 23 B
  Câu 24 D
  Câu 25 A
  Câu 26 D

  Trả lờiXóa
 16. Nguyễn Ngọc Trúc Nguyên
  11T5
  Bài 27
  Câu 1A
  Câu 2B
  Câu 3A
  Câu 4B
  Câu 5A
  Câu 6D
  Câu 7C
  Câu 8C
  Câu 9D
  Câu 10C
  Câu 11D
  Câu 12D
  Câu 13D
  Câu 14A
  Câu 15C
  Câu 16A
  Câu 17D
  Câu 18D
  Câu 19D
  Câu 20D
  Câu 21C
  Câu 22D
  Câu 23B
  Câu 24D
  Câu 25A
  Câu 26D

  Trả lờiXóa
 17. Lê Thị Ngọc Thu 11t5
  1A 2B 3A 4B 5A 6D 7C 8C 9D 10C 11D 12D 13D 14A 15C 16A 17D 18D 19D 20D 21D 22C 23B 24D 25A 26D

  Trả lờiXóa
 18. Nguyễn Hoàng Tài 11t5

  1A 2B 3A 4B 5A 6A 7C 8D 9C 10C 11D 12D 13D 14A 15A 16C 17D 18D 19D 20D 21C 22D 23B 24B 25A 26D

  Trả lờiXóa
 19. Nguyễn Dĩ Khang 11t
  1A 2B 3A 4B 5A 6A 7C 8D 9C 10C 11D 12D 13D 14A 15A 16C 17D 18D 19D 20D 21C 22D 23B 24B 25A 26D

  Trả lờiXóa
 20. Lưu Ngọc Gia Hân. 11t5
  1A 2B 3A 4B 5A 6A 7C 8D 9C 10C 11D 12D 13D 14A 15A 16C 17D 18D 19D 20D 21C 22D 23B 24B 25A 26D

  Trả lờiXóa
 21. Trần Thanh Lực 11t5 bài 27 1A 2B 3A 4B 5A 6D 7C 8C 9D 10C 11D 12D 13D 14A 15C 16A 17D 18D 19D 20D 21C 22D 23B 24D 25A 26A

  Trả lờiXóa
 22. Bài 27
  Câu 1 A
  Câu 2 B
  Câu 3 A
  Câu 4 B
  Câu 5 A
  Câu 6 D
  Câu 7 C
  Câu 8 C
  Câu 9 D
  Câu 10 C
  Câu 11 D
  Câu 12 D
  Câu 13 D
  Câu 14 A
  Câu 15 C
  Câu 16 A
  Câu 17 D
  Câu 18 D
  Câu 19 D
  Câu 20 D
  Câu 21 C
  Câu 22 D
  Câu 23 B
  Câu 24 D
  Câu 25 A
  Câu 26 D
  Nguyễn Hoàng Lâm lớp 11t5

  Trả lờiXóa
 23. Nguyễn Hoàng Diễm My lớp 11t5
  Bài 27
  Câu 1 A
  Câu 2 B
  Câu 3 A
  Câu 4 B
  Câu 5 A
  Câu 6 D
  Câu 7 C
  Câu 8 C
  Câu 9 D
  Câu 10 C
  Câu 11 D
  Câu 12 D
  Câu 13 D
  Câu 14 A
  Câu 15 C
  Câu 16 A
  Câu 17 D
  Câu 18 D
  Câu 19 D
  Câu 20 D
  Câu 21 C
  Câu 22 D
  Câu 23 B
  Câu 24 D
  Câu 25 A
  Câu 26 D

  Trả lờiXóa
 24. Em là Nguyễn Hoàng Huy thái học sinh lớp 11t5 nha Thầyyyyy
  Bài 27
  Câu 1 A
  Câu 2 B
  Câu 3 A
  Câu 4 B
  Câu 5 A
  Câu 6 D
  Câu 7 C
  Câu 8 C
  Câu 9 D
  Câu 10 C
  Câu 11 D
  Câu 12 D
  Câu 13 D
  Câu 14 A
  Câu 15 C
  Câu 16 A
  Câu 17 D
  Câu 18 D
  Câu 19 D
  Câu 20 D
  Câu 21 C
  Câu 22 D
  Câu 23 B
  Câu 24 D
  Câu 25 A
  Câu 26 D

  Trả lờiXóa
 25. Nguyễn Đoàn Minh Thư 11t5 1A 2B 3A 4B 5A 6A 7C 8D 9C 10C 11D 12D 13D 14A 15A 16C 17D 18D 19D 20D 21C 22D 23B 24B 25A 26D

  Trả lờiXóa
 26. Nguyễn Duy Tấn lớp 11t5. 1a 2b 3a 4b 5a 6d 7c 8c 9d 10c 11d 12d 13d 14a 15c 16a 17d 18d 19d 20d 21c 22d 23b 24d 25a 26d

  Trả lờiXóa
 27. Nguyễn Ngọc Phương Vy lớp 11t5
  1a, 2b, 3a, 4b, 5a, 6d, 7c, 8c, 9d, 10c, 11d, 12d, 13d, 14a, 15c, 16a, 17d, 18d, 19d, 20d, 21c, 22d, 23b, 24d, 25a, 26d.

  Trả lờiXóa
 28. Nguyễn Minh Nhật 11t5lúc 18:14 30 tháng 12, 2021

  1A, 2B, 3A, 4B, 5A, 6D, 7C, 8C, 9D, 10C, 11D, 12D, 13D, 14A, 15C, 16A, 17D, 18D, 19D, 20D, 21C, 22D, 23B, 24D, 25A, 26D.

  Trả lờiXóa
 29. Nguyễn Lâm Khả Tú 11T5

  Câu 1 A
  Câu 2 B
  Câu 3 A
  Câu 4 B
  Câu 5 A
  Câu 6 D
  Câu 7 C
  Câu 8 C
  Câu 9 D
  Câu 10 C
  Câu 11 D
  Câu 12 D
  Câu 13 D
  Câu 14 A
  Câu 15 C
  Câu 16 A
  Câu 17 D
  Câu 18 D
  Câu 19 D
  Câu 20 D
  Câu 21 C
  Câu 22 D
  Câu 23 B
  Câu 24 D
  Câu 25 A
  Câu 26 D

  Trả lờiXóa
 30. Trần Thị Loan lớp 11t5: 1D, 2B, 3A, 4B, 5A, 5A, 6A, 7D, 8C, 9D, 10C, 11B, 12D, 13D, 14B, 15C, 16A, 17D, 19D, 20D, 21C, 22D, 23D, 24D, 25A, 26D

  Trả lờiXóa
 31. Nguyễn Thị Nhạn lớp 11t5
  1A 2B 3A 4B 5A 6D 7C 8C 9D 10C 11D 12D 13D 14A 15C 16A 17D 18D 19D 20D 21C 22D 23B 24D 25A 26D

  Trả lờiXóa
 32. Nguyễn Ngọc Như 11t5

  Câu 1 A
  Câu 2 B
  Câu 3 A
  Câu 4 B
  Câu 5 A
  Câu 6 D
  Câu 7 C
  Câu 8 C
  Câu 9 D
  Câu 10 C
  Câu 11 D
  Câu 12 D
  Câu 13 D
  Câu 14 A
  Câu 15 C
  Câu 16 A
  Câu 17 D
  Câu 18 D
  Câu 19 D
  Câu 20 D
  Câu 21 C
  Câu 22 D
  Câu 23 B
  Câu 24 D
  Câu 25 A
  Câu 26 D

  Trả lờiXóa
 33. Nguyễn Thị Huỳnh Giao 11t5
  Bài 27
  Câu 1 A
  Câu 2 B
  Câu 3 A
  Câu 4 B
  Câu 5 A
  Câu 6 D
  Câu 7 C
  Câu 8 C
  Câu 9 D
  Câu 10 C
  Câu 11 D
  Câu 12 D
  Câu 13 D
  Câu 14 A
  Câu 15 C
  Câu 16 A
  Câu 17 D
  Câu 18 D
  Câu 19 D
  Câu 20 D
  Câu 21 C
  Câu 22 D
  Câu 23 B
  Câu 24 D
  Câu 25 A
  Câu 26 D

  Trả lờiXóa
 34. Nguyễn Hoàng Kim Ngân lớp 11t5
  Bài 27
  Câu 1 A
  Câu 2 B
  Câu 3 A
  Câu 4 B
  Câu 5 A
  Câu 6 D
  Câu 7 C
  Câu 8 C
  Câu 9 D
  Câu 10 C
  Câu 11 D
  Câu 12 D
  Câu 13 D
  Câu 14 A
  Câu 15 C
  Câu 16 A
  Câu 17 D
  Câu 18 D
  Câu 19 D
  Câu 20 D
  Câu 21 C
  Câu 22 D
  Câu 23 B
  Câu 24 D
  Câu 25 A
  Câu 26 D

  Trả lờiXóa
 35. Nguyễn Huỳnh Ngân 11t5
  1A 2B 3A 4B 5A 6D 7C 8C 9D 10C 11D 12D 13D 14A 15C 16A 17D 18D 19D 20D 21C 22D 23B 24D 25A 26D

  Trả lờiXóa
 36. Nguyễn Thị Diễm Huỳnh 11t5
  1A
  2B
  3A
  4B
  5A
  6D
  7 C
  8C
  9D
  10C
  11D
  12D
  13D
  14A
  15C
  16A
  17D
  18D
  19D
  20D
  21C
  22D
  23B
  24D
  25A
  26D

  Trả lờiXóa
 37. Bài 27 huỳnh như 11t5
  Câu 1 A
  Câu 2 B
  Câu 3 A
  Câu 4 B
  Câu 5 A
  Câu 6 D
  Câu 7 C
  Câu 8 C
  Câu 9 D
  Câu 10 C
  Câu 11 D
  Câu 12 D
  Câu 13 D
  Câu 14 A
  Câu 15 C
  Câu 16 A
  Câu 17 D
  Câu 18 D
  Câu 19 D
  Câu 20 D
  Câu 21 C
  Câu 22 D
  Câu 23 B
  Câu 24 D
  Câu 25 A
  Câu 26 D

  Trả lờiXóa
 38. Lớp 11t5
  1A 2B 3A 4B 5A 6D 7C 8C 9D 10C 11D 12D 13D 14A 15C 16A 17D 18D 19D 20D 21C 22D 23B 24D 25A 26D

  Trả lờiXóa
 39. Câu 1A
  Câu 2 B
  Câu 3 A
  Câu 4 B
  Câu 5 A
  Câu 6 B
  Câu 7C
  Câu 8 C
  Câu 9 D
  Câu 10 C
  Câu 11D
  Câu 12 D
  Câu 13 D
  Câu 14 A
  Câu 15 C
  Câu 16 A
  Câu 17 D
  Câu 18 D
  Câu 19 D
  Câu 20 D
  Câu 22 D
  Câu 23 B
  Câu 24 D
  Câu 25 A
  Câu 26 B
  Nguyễn Ngọc Bích Trâm 11t5

  Trả lờiXóa
 40. Trần Thị Kim Ngân 11T4
  1A 2B 3A 4B 5A 6D 7C 8C 9D 10C 11D 12D 13D 14A 15C 16A 17D 18D 19D 20D

  Trả lờiXóa
 41. Nguyễn Võ Lan Anh 11T4
  1A 2B 3A 4B 5A 6D 7C 8C 9D 10C 11D 12D 13D 14A 15C 16A 17D 18D 19D 20D

  Trả lờiXóa
 42. Lương Trung Kiên 11t5
  1A
  2B
  3A
  4B
  5A
  6D
  7C
  8C
  9D
  10C
  11D
  12D
  13D
  14A
  15C
  16A
  17D
  18D
  19D
  20D
  21C
  22D
  23B
  24D
  25A
  26D

  Trả lờiXóa
 43. Nguyễn Thị Mỹ Tiên 11T4
  1A 2B 3A 4B 5A 6D 7C 8C 9D 10C 11D 12D 13D 14A 15C 16A 17D 18D 19D 20D

  Trả lờiXóa
 44. Nguyễn Ngọc Mỹ 11t4
  1a 2b 3a 4b 5a 6d 7c 8c 9d 10c 11d 12d 13d 14a 15c 16a 17d 18d 19d 20d

  Trả lờiXóa
 45. Nguyễn Quốc Khánh 11t4
  1a 2b 3a 4b 5a 6d 7c 8c 9d 10c 11d 12d 13d 14a 15c 16a 17d 18d 19d 20d

  Trả lờiXóa
 46. Nguyễn Thị Thảo Quyên 11T4
  1a 2b 3a 4b 5a 6d 7c 8c 9d 10c 11d 12d 13d 14a 15c 16a 17d 18d 19d 20d

  Trả lờiXóa
 47. Nguyễn Ngọc Nhi 11t4
  1a 2b 3a 4b 5a 6d 7c 8c 9d 10c 11d 12d 13d 14a 15c 16a 17d 18d 19d 20d

  Trả lờiXóa
 48. Nguyễn Thị Kim Ái lớp 11T4
  1A 2B 3A 4B 5A 6D 7C 8C 9D 10C 11D 12D 13D 14A 15C 16A 17D 18D 19D 20D 21C 22D 23B 24D 25A 26D

  Trả lờiXóa
 49. Hồ Quỳnh Như 11 t4
  Câu 1 A
  Câu 2 B
  Câu 3 A
  Câu 4 B
  Câu 5 A
  Câu 6 D
  Câu 7 C
  Câu 8 C
  Câu 9 D
  Câu 10 C
  Câu 11 D
  Câu 12 D
  Câu 13 D
  Câu 14 A
  Câu 15 C
  Câu 16 A
  Câu 17 D
  Câu 18 D
  Câu 19 D
  Câu 20 D

  Trả lờiXóa
 50. 1A 2B 3A 4B 5A 6A 7D 8D 9C 10D 11C 12D 13D 14D 15A 16C 17A 18D 19D 20D 21C 22D 23B 24D 25A 26D
  Nguyễn Thị Kim Duyên 11T4

  Trả lờiXóa
 51. Nguyễn Ngọc Tuấn lớp 11T4
  1A 2B 3A 4B 5A 5A 6D 7D 8C 9D 10C 11D 12D 13D
  14A 15C 16A 17C 19D 20D 21D 22D 23D 24D 25A 26D

  Trả lờiXóa
 52. Phan Thị Kim Xuyến 11T4
  1A 2B 3A 4B 5A 6A 7D 8D 9C 10D 11C 12D 13D 14D 15A 16C 17A 18D 19D 20D 21C 22D 23B 24D 25A 26D

  Trả lờiXóa
 53. Phạm Mai Thi 11T4
  1A 2B 3A 4B 5A 6D 7C 8C 9D 10C 11D 12D 13D 14A 15C 16A 17D 18D 19D 20D 21C 22D 23B 24D 25A 26D

  Trả lờiXóa
 54. Nguyễn Minh Nhựt 11t4
  1A 2B 3A 4B 5A 6D 7C 8C 9D 10C 11D 12D 13D 14A 15C 16A 17D 18D 19D 20D 21D 22D 23D 24D 25A 26D

  Trả lờiXóa
 55. cẩm quyên 11t4
  1a
  2b
  3a
  4b
  5a
  6d
  7c
  8c
  9d
  10c
  11d
  12d
  13d
  14a
  15c
  16a
  17d
  18d
  19d
  20d
  21c
  22d
  23d
  24d
  25a
  26d

  Trả lờiXóa
 56. Nguyễn Thanh Ngân 11T4
  1A 2B 3A 4B 5A 6D 7C 8C 9D 10C 11D 12D 13D 14A 15C 16A 17D 18D 19D 20D

  Trả lờiXóa
 57. Nguyễn Thị Lan Anh 11T4
  1a 2b 3a 4b 5a 6d 7c 8c 9d 10c
  11d 12d 13d 14a 15c 16a 17d 18d 19d 20d
  21c 22d 32b 24d 25d

  Trả lờiXóa
 58. 1a 2b 3a 4b 5a 6d 7c 8c 9d 10c 11d 12d 13d 14a 15c 16a 17d 18d 19d 20d
  Nguyễn Thị Như Ngọc 11t4

  Trả lờiXóa

 59. Lê Ngọc Nhi – 11t4
  1A 2B 3A 4B 5A 6D 7D 8D 9D 10C 11D 12D 13D 14A 15C 16A 17D 19D 20D 21C 22D 23B 24D 25A 26D

  Trả lờiXóa
 60. Lương Kim Anh 11T4
  1a
  2b
  3a
  4b
  5a
  6d
  7d
  8d
  9d
  10c
  11d
  12d
  13d
  14a
  15c
  16a
  17d
  19d
  20d
  21c
  22d
  23b
  24d
  25a
  26d

  Trả lờiXóa
 61. Nguyễn Thị KHánh Huyền lớp 11t4
  1.A
  2.B
  3.A
  4.B
  5.4
  5.A
  6.D
  7.D
  8.D
  9.D
  10.C
  11.B
  12.D
  13.D
  14.A
  15.C
  16.A
  17.D
  18.
  19.D
  20.D
  21.C
  22.D
  23.B
  24B
  25.A
  26.D

  Trả lờiXóa
 62. Ngọc Anh 11t4 1a 2b 3a4b 5a 6d7d 8d 9d10c 11 d12d 13d 14a 15 c16a 17d 19d 20d 21c 22d 23b 24d 24d 25a 26d

  Trả lờiXóa
 63. Nguyễn Mỹ Yến 11T4
  1A 2B 3A 4B 5A 6D 7C 8C 9D 10C 11D 12D 13D 14A 15C 16A 17D 18D 19D 20D 21C 22D 23B 24D 25A 26D

  Trả lờiXóa
 64. Nguyễn Phượng Lê 11t4
  1a
  2b
  3a
  4b
  5a
  6d
  7d
  8d
  9d
  10c
  11d
  12d
  13d
  14a
  15c
  16a
  17d
  19d
  20d
  21c
  22d
  23b
  24d
  25a
  26d

  Trả lờiXóa
 65. Bài 27: 1A 2B 3A 4B 5A 6D 7C 8C 9D 10C 11D 12D 13D 14A 15C 16A 17D 18D 19D 20D

  Trả lờiXóa
 66. Trần Thanh Nam 11t4
  1A 2B 3A 4B 5A 6D 7C 8C 9D 10C 11D 12D 13D 14A 15C 16A 17D 18D 19D 20D

  Trả lờiXóa
 67. Nguyễn Thị Như Quỳnh Loan_11T4 1A 2B 3A 4B 5A 6D 7C 8C 9D 10C 11D 12D 13D 14A 15C 16A 17D 18D 19D 20D 21C 22D 23B 24D 25A 26D

  Trả lờiXóa
 68. Võ Vân Nhi 11t4
  1A
  2B
  3A
  4B
  5A
  6A
  7D
  8D
  9C
  10D
  11C
  12D
  13D
  14D
  15A
  16C
  17A
  18D
  19D
  20D
  21C
  22D
  23B
  24D
  25A
  26D

  Trả lờiXóa
 69. Ngọc Trâm 11T4

  Câu 1 A
  Câu 2 B
  Câu 3 A
  Câu 4 B
  Câu 5 A
  Câu 6 D
  Câu 7 C
  Câu 8 C
  Câu 9 D
  Câu 10 C
  Câu 11 D
  Câu 12 D
  Câu 13 D
  Câu 14 A
  Câu 15 C
  Câu 16 A
  Câu 17 D
  Câu 18 D
  Câu 19 D
  Câu 20 D
  Câu 21 C
  Câu 22 D
  Câu 23 B
  Câu 24 D
  Câu 25 A
  Câu 26 D

  Trả lờiXóa
 70. Nguyễn Thành Được11t4 1A 2B 3A 4B 5A 6D 7C 8C 9D 10C 11D 12D 13D 14A 15C 16A 17D 18D 19D 20D 21C 22D 23B 24D 25A 26D

  Trả lờiXóa
 71. Nguyễn Minh Thành. 1A 2B 3A 4B 5A 6D 7C 8C 9D 10C 11D 12D 13D 14A 15C 16A 17D 18D 19D 20D

  Trả lờiXóa
 72. Võ Thị Anh Thư 11T4
  1a
  2b. 3a
  4b. 5a
  6d. 7d
  8d. 9d
  10c. 11d
  12d. 13d
  14a. 15c
  16a. 17d
  19d. 20d
  21c. 22d
  23b. 24d
  25a. 26d

  Trả lờiXóa
 73. Nguyễn Thị Thùy Trang 11T4
  1A 2B 3A 4B 5A 6D 7C 8C 9D 10C 11D 12D 13D 14A 15C 16A 17D 18D 19D 20D 21C 22D 23B 24D 25A 26D

  Trả lờiXóa
 74. Lâm Thiên Bảo 11t4
  1A 2B 3A 4B 5A 6D 7C 8C 9D 10C 11D 12D 13D 14A 15C 16A 17D 18D 19D 20D 21C 22D 23B 24D 25A 26D

  Trả lờiXóa
 75. Bài 27 Nguyễn Kiều Mỹ 11t4 1A 2B 3A 4B 5A 6D 7C 8C 9D 10C 11D 12D 13D 14A 15C 16A 17D 18D 19D 20D 21C 22D 23B 24D 25A 26D

  Trả lờiXóa
 76. Nguyễn Vũ Thanh/11T4
  Bài 27:
  1A
  2B
  3A
  4B
  5A
  6D
  7C
  8C
  9D
  10C
  11D
  12D
  13D
  14A
  15C
  16A
  17D
  18D
  19D
  20D

  Trả lờiXóa
 77. Đào Huỳnh Như lớp 11t4: 1D, 2B, 3A, 4B, 5A, 5A, 6A, 7D, 8C, 9D, 10C, 11B, 12D, 13D, 14B, 15C, 16A, 17D, 19D, 20D, 21C, 22D, 23D, 24D, 25A, 26D

  Trả lờiXóa
 78. Tạ Quốc Tuấn 11T4
  1A 2B 3A 4B 5A 6A 7D 8C 9C 10C 11D 12D 13D 14A 15A 16C 17A 18D 19D 20D 21C 22D 23B 24D 25A 26D

  Trả lờiXóa
 79. Nguyễn Thị Ngọc Hân 11t4
  1A 2B 3A 4B 5A 6D 7D 8D 9C 10D 11D 12F 13D 14D 15C 16A 17C 19D 20D 21 D 22 D 23D 23D 24D 25A 26D

  Trả lờiXóa
 80. Phạm Khánh Duy 111t4
  Bài 27: 1A 2B 3A 4B 5A 6D 7C 8C 9D 10C 11D 12D 13D 14A 15C 16A 17D 18D 19D 20D

  Trả lờiXóa
 81. bài 27 Nguyễn Thị Anh Thư 11t4
  1A 2B 3A 4B 5A 6D 7C 8C 9D 10C 11D 12D 13D 14D 15A 16C 17A 18D 19D 20D 21C 22D 23B 24D 25A 26D

  Trả lờiXóa
 82. Nguyễn Thị Tú Sương 11T4
  1A 2B 3A 4B 5A 6D 7C 8C 9D 10C 11D 12D 13D 14A 15C 16A 17D 18D 19D 20D

  Trả lờiXóa
 83. Nhan Quốc Đạt 11T4
  1D 2C 3B 4D 5C 6A 7A 8A 9B 10A 11C 12B 13D 14A 15A 16B 17C 18A 19C 20C 21B 22C 23D 24A 25B 26D

  Trả lờiXóa
 84. Nguyễn Thị Như Quỳnh 11t4
  1d 2c 3b 4d 5c 6a 7a 8a 9b 10a 11c 12b 13d 14a 15a 16b 17c 18a 19c 20c

  Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok