Trắc Nghiệm Sinh Học 12- Bài 28 LOÀI

Câu 1. Dấu hiệu chủ yếu để kết luận 2 cá thể chắc chắn thuộc 2 loài sinh học khác nhau là

A. chúng cách li sinh sản với nhau.                     

B. chúng sinh ra con bất thụ.

C. chúng không cùng môi trường.                       

D. chúng có hình thái khác nhau.

 

Câu 2. Vai trò chủ yếu của cách li trong quá trình tiến hóa là

A. phân hóa khả năng sinh sản cùa các kiểu gen.         

B. nguồn nguyên liệu sơ cấp cho chọn lọc.

C. tạo nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa nhỏ.                         

D. củng cố và tăng cường phân hóa kiểu gen.

 

Câu 3.Cách li trước hợp tử là

A .trở ngại ngăn cản con lai phát triển.               

B. trở ngại ngăn cản tạo thành giao tử.

C. trở ngại ngăn cản sự thụ tinh.                

D. trở ngại ngăn cản con lai hữu thụ.

 

Câu 4. Cách li sau hợp tử không phải là

A.trở ngại ngăn cản con lai phát triển.      

B. trở ngại ngăn cản tạo ra con lai.

C. trở ngại ngăn cản sự thụ tinh.               

D. trở ngại ngăn cản con lai hữu thụ.

 

Câu 5. Lừa lai với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản. Hiện tượng nầy biểu hiện cho

A. cách li trước hợp tử.           

B. cách li sau hợp tử.            

C. cách li tập tính.                  

D. cách li mùa vụ.

 

Câu 6. Dạng cách li cần nhất để các nhóm kiểu gen đã phân hóa trong quần thể tích lũy đột biến theo các hướng khác nhau dẫn đến hình thành loài mới là

A.cách li địa lí.                

B. cách li sinh sản.                 

C. cách li sinh thái.                 

D.cách li cơ học.

 

Câu 7. Tiêu chuẩn được dùng thông dụng để phân biệt 2 loài là tiêu chuẩn

A. địa lý – sinh thái.                B. hình thái.                           

C.sinh lí- sinh hóa.                            D.di truyền.

 

Câu 8. Dạng cách li quan trọng nhất để phân biệt hai loài là cách li

A. sinh thái          B. tập tính           

C. địa lí                D. sinh sản.

 

Câu 9. Đối với vi khuẩn, tiêu chuẩn có ý nghĩa hàng dầu để phân biệt hai loài thân thuộc là

A. tiêu chuẩn hoá sinh                     

B. tiêu chuẩn sinh lí

C. tiêu chuẩn sinh thái.           

D. tiêu chuẩn di truyền.

 

Câu 10. Quần đảo là nơi lí tưởng cho quá trình hình thành loài mới vì

A. các đảo cách xa nhau nên các sinh vật giữa các đảo không trao đổi vốn gen cho nhau.

B. rất dễ xảy ra hiện tương di nhập gen.

C. giữa các đảo có sự cách li địa lí tương đối và khoảng cách giữa các đảo lại không quá lớn.

D. chịu ảnh hưởng rất lớn của các yếu tố ngẫu nhiên.

 

Câu 11. Nguyên nhân chính làm cho đa số các cơ thể lai xa chỉ có thể sinh sản sinh dưỡng là

A. không có sự tương hợp về cấu tạo cơ quan sinh sản với các cá thể cùng loài.

B. bộ NST của bố và mẹ trong các con lai khác nhau về số lượng, hình dạng, kích thước, cấu trúc.

C. có sự cách li hình thái với các cá thể cùng loài.

D. cơ quan sinh sản thường bị thoái hoá.

 

Câu 12. Con đường hình thành loài nhanh nhất và phổ biến là bằng con đường

A. địa lí.              

B. sinh thái.                  

C. lai xa và đa bội hoá.          

D. các đột biến lớn.

 

Câu 13. Trong một hồ ở Châu Phi, có hai loài cá giống nhau về một số đặc điểm hình thái và chỉ khác nhau về màu sắc, một loài màu đỏ, 1 loài màu xám, chúng không giao phối với nhau. Khi nuôi chúng trong bể cá có chiếu ánh sáng đơn sắc làm chúng cùng màu thì các cá thể của 2 loài lại giao phối với nhau và sinh con. Ví dụ trên thể hiện con đường hình thành loài bằng

A. cách li tập tính         

B. cách li sinh thái                  

C. cách li sinh sản         

D. cách li địa lí.

 

Câu 14. Để phân biệt 2 cá thể thuộc cùng một loài hay thuộc hai loài khác nhau thì tiêu chuẩn nào sau đây là quan trọng nhất?

A. Cách li sinh sản                 

B. Hình thái                            

C. Sinh lí,sinh hoá                  

D. Sinh thái

 

Câu 15. Những trở ngại ngăn cản các sinh vật giao phối với nhau được gọi là cơ chế

A. Cách li sinh cảnh               

B. Cách li cơ học  

C. Cách li tập tính                  

D. Cách li trước hợp tử

 

Câu 16. Khi nào ta có thể kết luận chính xác hai cá thể sinh vật nào đó thuộc hai loài khác nhau?

A. Hai cá thể đó sống trong cùng một sinh cảnh          

B. Hai cá thể đó không thể giao phối với nhau

C. Hai cá thể đó có nhiều đặc điểm hình thái giống nhau

D. Hai cá thể đó có nhiều đặc điểm hình thái và sinh lí giống nhau

 

Câu 17. Các cá thể khác loài có cấu tạo cơ quan sinh sản khác nhau nên không thể  giao phối với nhau.Đó là dạng cách li

A. tập tính                      B. cơ học                      

C. trước hợp tử              D. sau hợp tử

 

Câu 18. Cách li trước hợp tử gồm: 

1: cách li không gian     

2: cách li cơ học   

3: cách li tập tính

4: cách li khoảng cách            

5: cách li sinh thái         

6: cách li thời gian.

 

Phát biểu đúng là:

A. 1,2,3                          B. 2,3,4                         

C. 2,3,5                          D. 1,2,4,6

 

 

2 Nhận xét

 1. Ngọc Ngà 12t4
  1A 2D 3B 4C 5B 6A 7B 8D 9A 10A 11B 12A 13A 14A 15D 16B 17B 18C

  Trả lờiXóa
 2. Huỳnh Thị Diễm Mylúc 21:38 4 tháng 1, 2022

  Huỳnh Thị Diễm My lớp 12T4
  1a 2d 3c 4c 5b 6c 7c 8d 9a 10a 11b 12c 13a 14a 15d 16b 17b 18c

  Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok