ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HK 1 SINH HỌC 12 - NĂM HỌC 2021-2022

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HK1 SINH HỌC 12

Năm Học 2021- 2022

I. MA TRẬN ĐỀ THI HK1


II. LÍ THUYẾT CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Chương 1. Cơ chế di truyền và biến dị

+ Bài 1. Xem Tại Đây

+ Bài 2. Xem Tại Đây

+ Bài 3. Xem Tại Đây

+ Bài 4. Xem Tại Đây

+ Bài 5. Xem Tại Đây

+ Bài 6. Xem Tại Đây

- Chương 2. Tính quy luật của hiện tượng di truyền

+ Bài 8. Xem Tại Đây

+ Bài 9. Xem Tại Đây

+ Bài 10. Xem Tại Đây

+ Bài 11. Xem Tại Đây

+ Bài 12. Xem Tại Đây

+ Bài 13. Xem Tại Đây

- Chương 3. Di truyền học quần thể

+ Bài 16. Xem Tại Đây

+ Bài 17. Xem Tại Đây

- Chương 4. Ứng dụng di truyền học

+ Bài 18. Xem Tại Đây

+ Bài 19. Xem Tại Đây

+ Bài 20. Xem Tại Đây

Chương 5. Di truyền học người

+ Bài 21. Xem Tại Đây

+ Bài 22. Xem Tại Đây

 

III. TRẮC NGHIỆM ÔN THI

- Chương 1. Cơ chế di truyền và biến dị

+ Bài 1. Xem Tại Đây

+ Bài 2. Xem Tại Đây

+ Bài 3. Xem Tại Đây

+ Bài 4. Xem Tại Đây

+ Bài 5. Xem Tại Đây

+ Bài 6. Xem Tại Đây

- Chương 2. Tính quy luật của hiện tượng di truyền

+ Bài 8. Xem Tại Đây

+ Bài 9. Xem Tại Đây

+ Bài 10. Xem Tại Đây

+ Bài 11. Xem Tại Đây

+ Bài 12. Xem Tại Đây

+ Bài 13. Xem Tại Đây

- Chương 3. Di truyền học quần thể

+ Bài 16. Xem Tại Đây

+ Bài 17. Xem Tại Đây

- Chương 4. Ứng dụng di truyền học

+ Bài 18. Xem Tại Đây

+ Bài 19. Xem Tại Đây

+ Bài 20. Xem Tại Đây

Chương 5. Di truyền học người

+ Bài 21. Xem Tại Đây

+ Bài 22. Xem Tại Đây


IV. MỘT SỐ ĐỀ THI HK 1 THAM KHẢO KÈM ĐÁP ÁN

- Đề 1 Thi Học Kì 1 Sinh Học 12: Xem Tại Đây

- Đề 2 Thi Học Kì 1 Sinh Học 12: Xem Tại Đây

- Đề 3 Thi Học Kì 1 Sinh Học 12: Xem Tại Đây

- Đề 4 Thi Học Kì 1 Sinh Học 12: Xem Tại Đây

- Đề 5 Thi Học Kì 1 Sinh Học 12: Xem Tại Đây

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok