Trả Lời Câu Hỏi SGK Lịch Sử 12- Bài 11 Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến 2000

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Nêu những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Trả lời:

Lịch sử sau chiến tranh thế giới thứ hai  có 6 nội dung chính như sau:

1. Trật tự hai cực I –an-ta được xác lập, thế giới bị chia làm hai phe tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa do Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi phe.

2. Với thắng lợi của CM ở Đông Âu và châu Á, CNXH trở thành hệ thống thế giới

3. Cao trào GPDT dấy lên mạnh mẽ ở Á, Phi, Mỹ la tinh. Hệ thống thuộc địa và chủ nghĩa A phac thai sụp đổ. Hơn 100 quốc gia độc lập, ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế thế giới

4. Những biến chuyển của CNĐQ:

Mỹ giàu mạnh và muốn thống trị thế giới bằng chiến lược toàn cầu

Kinh tế tăng trưởng liên tục, tạo nên những thay đổi về chất trong cơ cấu cũng như xu hướng phát triển

Ngày càng có xu hướng liên kết khu vực (EU), hình thành 3 trung tâm kinh tế, tài chính thế giới

5. Chiến tranh lạnh giữa 2 siêu cường, 2 phe trong bốn thập kỷ. Đến 1970 chuyển sang xu thế đối thoại hợp tác.

6. Cách mạng Khoa học công nghệ đã đem lại những hệ quả to lớn cho các quốc gia, dân tộc

Câu 2: Trình bày các xu thế phát triển của thế giới hiện nay. Qua đó, hãy nêu....

Trình bày các xu thế phát triển của thế giới hiện nay. Qua đó, hãy nêu rõ thế nào là những thời cơ và những thách thức đối với các dân tộc.

Trả lời:

Xu thế phát triển của thế giới hiện nay:

  • Các quốc gia điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm
  • Các nước lớn điều chỉnh chiến lược theo hướng đối thoại, thỏa hiệp nhằm xác lập vị thế trong trật tự thế giới mới
  • Sau chiến tranh lạnh hòa bình được củng cố nhưng vẫn còn nội chiến, xung đột, chủ nghĩa khủng bố, li khai khó giải quyết
  • Từ thập kỷ 80 của TK X X xu thế toàn cầu hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ, vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với các quốc gia dân tộc.

Thời cơ với các quốc gia dân tộc:

  • Kinh tế: Tiếp thu khoa học kĩ thuật, mở rộng thương mại, nâng cao mức sống, thu hẹp khoảng cảnh phát triển.
  • Văn hóa: Giao lưu, quảng bá giáo dục, văn hóa, khoa học kĩ thuật.
  • Chính trị: Nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Thách thức với các quốc gia dân tộc:

  • Kinh tế: nguy cơ tụt hậu, bị cạnh tranh quyết liệt.
  • Văn hóa: Dễ bị “hòa tan” đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc.
  • Chính trị: Đối mặt với những vấn đề mang tính khu vực và thế giới.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Lập niên biểu những sự kiện chính của lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000.

Trả lời:

Niên biểu

Sự kiện

1945-1991

- Trật tự hai cực Ianta ra đời

- Thắng lợi của phong trào cách mạng dân tộc dân chủ ở nhiều nước.

- Mĩ vươn lên trở thành nước tư bản giàu mạnh.

- Tây Âu và Nhật Bản lần lượt trở thành những trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

- Cuộc cách mạng KH-KT mang lại những thành tựu quan trọng đối với nhân loại.

1991-2000

- Trật tự hai cực tan rã.

- Xu thế toàn cầu hóa và những ảnh hưởng của nó.

- Ở nhiều nơi trên thế giới vẫn diễn ra các cuộc xung đột

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok