Trắc Nghiệm Địa Lí 12- Bài 9 Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Câu 1: Ở nước ta, nơi có chế độ khí hậu với mùa hạ nóng ẩm, mùa đông lạnh khô, hai mùa chuyển tiếp xuân thu là :

 • A. Khu vực phía nam vĩ tuyến 16ºB.
 • B. Khu vực phía đông dãy Trường Sơn.
 • C. Khu vực phía bắc vĩ tuyến 16ºB.
 • D. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.

Câu 2: khu vực chịu tác đọng mạnh nhất của gió mùa Đông bắc ở nước ta là

 • A. Đồng bằng sông Hồng      
 • B. Vùng núi Tây Bắc
 • C. Vùng núi Đông Bắc     
 • D. Vùng núi Trường Sơn Bắc

Câu 3: Khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới thể hiện:

 • A. tổng nhiệt độ trung bình năm 10.000 độ C.
 • B. tổng nhiệt độ trung bình năm 8000 độ C.
 • C. tổng nhiệt độ trung bình năm 8000-10.000 độ C.
 • D. tổng nhiệt độ trung bình năm trên 10.000 độ C.

Câu 4: Nước ta có lượng mưa lớn, trung bình 1500 – 2000 mm/năm nguyên nhân chính là do

 • A. Tín phong mang mưa tới
 • B. Nhiệt độ cao nên lượng bốc hơi lớn
 • C. Các khối không khí qua biển mang ẩm vào đất liền
 • D. Địa hình cao đón gió gây mưa

Câu 5: Nhận định nào dưới đây đúng?

 • A. Toàn lãnh thổ nước ta, trong năm có một lần mặt trời lên thiên đỉnh
 • B. Toàn lãnh thổ nước ta, trong năm có hai lần mặt trời lên thiên đỉnh
 • C. Trong năm, miền Bắc có 1 lần còn miền Nam có 2 lần mặt trời lên thiên đỉnh
 • D. Trong năm, miền Bắc có 2 lần còn miền Nam có 1 lần mặt trời lên thiên đỉnh

Câu 6: ở nước ta, những nơi có lượng mưa lớn nhất là

 • A. Các đồng bằng châu thổ (đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long)
 • B. Các đồng bằng ven biển miền Trung
 • C. Các sườn núi đón gió biển và các khối núi cao
 • D. Các thung lung giữa núi

Câu 7: Trên đất liền nước ta, nơi có thời gian hai lần mặt trời lên thiên đỉnh cách xa nhau nhất là

 • A. Điểm cực Bắc      
 • B. Điểm cực Nam
 • C. Điểm cực Đông      
 • D. Điểm cực Tây

Câu 8: Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta thể hiện rõ:

 • A. tổng số giờ nắng 1400-3000 giờ/năm.
 • B. tổng số giờ nắng 3000 giờ/năm
 • C. tổng số giờ nắng 1400 giờ/năm               
 • D. tổng số giờ nắng >3000giờ/năm

Câu 9: Trên đất liền nước ta, nơi có thời gian hai lần mặt trời len thiên đỉnh gần nhất là

 • A. Điểm cực Bắc      
 • B. Điểm cực Nam
 • C. Điểm cực Đông      
 • D. Điểm cực Tây

Câu 10: Ở nước ta, Tín phong hoạt động mạnh nhất vào thời gian nào?

 • A. Giữa mùa gió Đông Bắc     
 •  B. Giữa mùa Gió Tây Nam
 • C. Đầu mùa gió Đông Bắc và giữa mùa gió Tây Nam      
 • D. Chuyển tiếp giữa hai mùa gió

Câu 11: Gió mùa đông goạt động ở nước ta trong thời gian nào?

 • A. Từ tháng 5 đến tháng 10      
 • B. Từ tháng 6 đến tháng 12
 • C. Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau      
 • D. Từ tháng 12 đến tháng 6 năm sa

 

Câu 12: Chứng minh tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta, thể hiện:

 • A. cân bằng bức xạ dương, nền nhiệt cao, giờ nắng nhiều
 • B. cân bằng bức xạ dương, nhiệt độ trung bình năm trên 25 độ C 
 • C. cân bằng bức xạ dương, nhiệt độ trung bình năm trên 20 độ C
 • D. cân bằng bức xạ dương, nhiệt độ trung bình năm 27 độ C

Câu 13: Nhiệt độ trung bình năm ở nước ta cao, vượt tiêu chuẩn khí hậu nhiệt đới, cụ thể là

 • A. Nhiệt độ trung bình năm toàn quốc đều trên 20oC
 • B. Nhiệt độ trung bình năm toàn quốc đều trên 20oC ( trừ vùng núi Đông Bắc)
 • C. Nhiệt độ trung bình năm toàn quốc đều trên 20oC ( trừ vùng núi Tây Bắc)
 • D. Nhiệt độ trung bình năm toàn quốc đều trên 20oC ( trừ vùng núi cao)

Câu 13: Mùa hè khối khí nóng di chuyển từ Ấn Độ Dương lên theo hướng

 • A. đông nam.     
 • B. tây nam.      
 • C. đông bắc.
 • D. tây bắc.

Câu 14: Mùa đông khối khí lạnh di chuyển từ phương Bắc xuống theo hướng

 • A. đông nam.    
 • B. tây nam.    
 • C. đông bắc.
 • D. tây bắc.

Câu 15: Nước ta nhận một lượng bức xạ mặt trời lớn trong năm:

 • A. có 2 mùa mưa và khô.              
 • B. ngày đêm chênh lệch.
 • C. có 2 lần mặt trời qua thiên đỉnh.
 • D. có mùa khô kéo dài.

Câu 16: Loại gió có cơ chế hoạt động quanh năm ở nước ta là:

 • A. Giò mùa Đông Bắc      
 • B. Tín phong
 • C. Gió mùa Tây Nam      
 • D. Gió mùa Đông Nam

Câu 17: Khối không khí lạnh di chuyển lệch về phía Đông qua biển vào nước ta gây nên thời tiết lạnh ẩm mưa phùn cho vùng:

 • A. Đồng bằng Bắc Bộ.
 • B. Đông Nam Bộ.
 • C. Duyên Hải Nam Trung Bộ.
 • D. Cả nước.

Câu 18: Mưa phùn là loại mưa :

 • A. Diễn ra vào đầu mùa đông ở miền Bắc.
 • B. Diễn ra ở đồng bằng và ven biển miền Bắc vào đầu mùa đông.
 • C. Diễn ra vào nửa sau mùa đông ở miền Bắc.
 • D. Diễn ra ở đồng bằng và ven biển miền Bắc vào nửa sau mùa đông.

Câu 19: Gió mùa mùa đông ở miền Bắc nước ta có đặc điểm :

 • A. Hoạt động liên tục từ tháng 11đến tháng 4 năm sau với thời tiết lạnh khô.
 • B. Hoạt động liên tục từ tháng 11đến tháng 4 năm sau với thời tiết lạnh khô và lạnh ẩm.
 • C. Xuất hiện thành từng đợt từ tháng tháng 11đến tháng 4 năm sau với thời tiết lạnh khô hoặc lạnh ẩm.
 • D. Kéo dài liên tục suốt 3 tháng với nhiệt độ trung bình dưới 20ºC.

Câu 20: Ở đồng bằng Bắc Bộ, gió phơn xuất hiện khi :

 • A. Khối khí nhiệt đới từ Ấn Độ Dương mạnh lên vượt qua được hệ thống núi Tây Bắc.
 • B. Áp thấp Bắc Bộ khơi sâu tạo sức hút mạnh gió mùa tây nam.
 • C. Khối khí từ lục địa Trung Hoa đi thẳng vào nước ta sau khi vượt qua núi biên giới.
 • D. Khối khí nhiệt đới từ Ấn Độ Dương vượt qua dãy Trường Sơn vào nước ta.

Câu 21: Gió đông bắc thổi ở vùng phía nam đèo Hải Vân vào mùa đông thực chất là :

 • A. Gió mùa mùa đông nhưng đã biến tính khi vượt qua dãy Bạch Mã.
 • B. Một loại gió địa phương hoạt động thường xuyên suốt năm giữa biển và đất liền.
 • C. Gió tín phong ở nửa cầu Bắc hoạt động thường xuyên suốt năm.
 • D. Gió mùa mùa đông xuất phát từ cao áp ở lục địa châu Á.

 

Câu 22: Khối không khí lạnh di chuyển lệch về phía Đông qua biển vào nước ta gây nên thời tiết lạnh ẩm mưa phùn vào tháng:

 • A. tháng 4, 5.
 • B. tháng 2, 3.                
 • C. tháng 3, 4 .            
 • D. tháng 1, 2 .

Câu 23: Nguyên nhân nào sao đây làm cho khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa?

 • A. Lãnh thổ nước ta trải dài trên nhiều vĩ độ.
 • B. Một năm nước ta có 2 lần Mặt Trời lên thiên đỉnh.
 • C. Vị trí nước ta nằm trong khu vực nội chí tuyến và chịu tác động của biển Đông.
 • D. Nhiệt độ cao, độ ẩm lớn.

Câu 24: Tính chất nhiệt đới nước ta thể hiện như thế nào?

 • A. lượng mưa hàng năm lớn
 • B. nhiệt độ cao trung bình trên 250C.
 • C. vị trí nước ta nằm trong khu vực nội chí tuyến và chịu tác động của biển Đông. 
 • D. tổng bức xạ lớn, cân bằng bức xạ luôn dương, nhiệt độ trung bình cao.

Câu 25:  Lượng mưa trung bình năm của nước ta là:

 • A. 1500-2000mm.
 • B. 2000-2500mm.
 • C. 3000-3500mm.
 • D. 3500-4000mm.

Câu 26: Biểu hiện tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta là

 • A. hàng năm, nước ta nhận được lượng nhiệt lớn
 • B. trong năm, Mặt Trời luôn đứng cao trên đường chân trời
 • C. trong năm, Mặt Trời qua thiên đỉnh hai lần
 • D. tổng bức xạ lớn, cân bằng bức xạ dương quanh năm

 

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok