ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HK1 SINH HỌC 11

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HK1 SINH HỌC 11

Năm Học 2021- 2022

I. MA TRẬN ĐỀ THI HK1II. LÍ THUYẾT CẦN ĐẠT ĐƯỢC

+ Bài 15. Xem Tại Đây

+ Bài 16. Xem Tại Đây

+ Bài 17. Xem Tại Đây

+ Bài 18. Xem Tại Đây

+ Bài 19. Xem Tại Đây

+ Bài 23. Xem Tại Đây

+ Bài 24. Xem Tại Đây

+ Bài 26. Xem Tại Đây

+ Bài 27. Xem Tại Đây

+ Bài 28.29. Xem Tại Đây

+ Bài 30. Xem Tại Đây

III. TRẮC NGHIỆM ÔN THI

+ Bài 15. Xem Tại Đây

+ Bài 16. Xem Tại Đây

+ Bài 17. Xem Tại Đây

+ Bài 18. Xem Tại Đây

+ Bài 19. Xem Tại Đây

+ Bài 23. Xem Tại Đây

+ Bài 24. Xem Tại Đây

+ Bài 26. Xem Tại Đây

+ Bài 27. Xem Tại Đây

+ Bài 28.29. Xem Tại Đây

+ Bài 30. Xem Tại Đây

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp:
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok